Privacy verklaring

Privacyverklaring Stichting INTELEC95 

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van Deelnemers, Sprekers en andere betrokkenen

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te kunnen sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) deelnemers als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) deelnemer van ons dan gebruiken wij uw gegevens om u een voorstel te kunnen toesturen en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de deelname aan de door ons te organiseren symposia, workshops en conferenties.
Bent u een (potentiële) leverancier, sponsor of andere betrokkene dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerteaanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over alle andere aspecten van de overeenkomst.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

 

Toestemming

Door de door ons gevraagde informatie en de diensten via onze website of via e-mail te leveren c.q. te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hieraan hebben verbonden en hierin hebben opgenomen.

 

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een mailingdienst voor het versturen van nieuwsbrieven, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

 

Direct marketing

Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe symposia en conferenties. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Graag dit aangeven in een verzoek om afmelding via het sturen van een e-mail naar info@intelec95.org.

 

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Stichting INTELEC95, Kerkstraat 3, 2851BT Haastrecht of via info@intelec95.org.

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.