INTELEC95 Symposium 2019
Programma

Dit jaar richten we de aandacht op de wijze waarop de energietransitie de technologische ontwikkelingen bepaalt en beïnvloedt. Natuurlijk zoomen we nader in op drie fundamentele werkvelden: vermogenselektronica, energieopslag en intelligente distributienetwerken. Deze werkvelden vormen op hun beurt de basis waarop de continuïteit in de energievoorziening gevestigd is. Het thema van dit symposium is:

Energieopslag: onmisbaar voor een energietransitie

Wat mogen we in de komende periode aan nieuwe ontwikkelingen verwachten? Welke uitdagingen moeten het hoofd geboden worden? Hoe anticipeert de industrie op de energietransitie? Het programma zit vol met interessante presentaties van gerenommeerde sprekers uit de wetenschap en industrie. Het belooft ook dit jaar weer een evenement te worden dat zeker de moeite waard is om aan deel te nemen.

SPREKERS

DAGINDELING

08:30 09:30   Registratie

      PLENAIR
09:30 09:40   Opening Voorzitter INTELEC95 (10 min)
09:40 10:20   Hydrogen, key in a sustainable, reliable and affordable future energy system
Prof. Dr. Ad van Wijk, TU Delft
10:20 11:00   Smart Multi Commodity Grids of netverzwaring?
Dr.ir.ing. Sander Mertens, Lector Haagse Hogeschool
11:00 11:30   Koffie break
11:30 12:10   CO2 Neutral Energy Supply Systems – Challenges and Opportunities
Nurhan Rizqy Averous, M.Sc., RWTH Aachen University
12:10 12:50   Waterstof als oplossing om de luchtvaart te verduurzamen?
ir. Elisabeth van der Sman, NLR - Netherlands Aerospace Centre
       
12:50 13:45   Lunch
       
      PARALLEL A
13:45 14:15   Battery technologies for Telecommunication applications - Characteristics and challenges
Prof. Dr. Noshin Omar, Vrije Universiteit van Brussel
14:15 14:45   VRLA AGM battery developments for harsh environmental applications
Roberto Vaccaro, FIAMM,
14:45 15:15   Wireless Power Transfer for Battery Charging
Francesca Grazian, TU Delft
15:15 15:45   Koffie break
15:45 16:15   Advancement of Energy Storage Solutions for Demanding Environments
Mark Coughlin, ENERSYS
16:15 16:45   Waterstof toepassing in hybride maritiem aandrijfsysteem voor de binnenvaart
Rob Schellekens, H2-BV
16:45 17:15   Terugkoppeling INTELEC 2018 Turijn
Dr.ir. Peter van Duijsen, CASPOC
17:15 18:15   Netwerkborrel
18:15 20:15   Diner
20:30     Einde
       
      PARALLEL B
13:45 14:15   Energiemanagement en telecom
Erik Schenkel, TenneT
14:15 14:45   Impact van de transitie op de infrastructuur van een telecommunicatiebedrijf
Marcon de Vrede, KPN
14:45 15:15   DC power for data centre facilities?
Prof. Ian Bitterling, University of Leeds
15:15 15:45   Koffie break
15:45 16:15   BESS Fire Protection – An overview on the current situation
Jonas Meyer, HOPPECKE Batterien GmbH & Co KG, Germany
16:15 16:45   Safety Requirements for Safe Operation of Batteries – The Revised Standard
Chris Gilliard, Northern Industrial Battery Services Ltd
16:45 17:15   Earthquake-resistant battery racks
Stefan Selig, Alpha-Passoni
17:15 18:15   Netwerkborrel
18:15 20:15   Diner
20:30     Einde

ABSTRACTS & PROFIELEN

Prof. Dr. Ad van Wijk

Titel: Hydrogen, key in a sustainable, reliable and affordable future energy system

Profiel

Ad van Wijk is duurzame energieondernemer en deeltijd Professor Future Energy Systems aan de TU Delft. Hij is eveneens verbonden aan KWR Water Research Institute, waar hij het onderzoeksprogramma Energie en Water vormgeeft. En hij is lid van de Noordelijke Innovation Board om de energietransitie te realiseren.
In 1984, was van Wijk mede-oprichter van het bedrijf Ecofys, later een onderdeel van Econcern. Van Wijk was de CEO van Econcern een bedrijf dat vele nieuwe duurzame energieproducten, diensten en projecten ontwikkelde. Voorbeelden zijn het 120 MW offshore windpark Prinses Amalia in de Noordzee, diverse multi-MW zonne-energieparken in Spanje en een bio-methanol fabriek in Nederland, de grootste tweede generatie biomassa plant in de wereld.
Van Wijk ontving vele belangrijke prijzen voor excellent ondernemerschap. Ondermeer werd hij verkozen tot de Nederlandse ondernemer van het jaar in 2007 en topman van het jaar in 2008.
Op de TU Delft focust het onderzoek van van Wijk zich op de energiesystemen van de toekomst. Naast onderzoek op het gebied van waterstof en brandstofcel auto’s realiseert hij deze systemen in “the Green Village” (www.thegreenvillage.org).
Van Wijk heeft een populair boek over energie geschreven ‘Hoe kook ik een ei’  ISBN/EAN: 978-90-78171-13-3.
Verder heeft hij de volgende boeken gepubliceerd 
‘Welcome to the Green Village’ ISBN 978-1-61499-283-7,
‘Our Car as Power Plant’ ISBN 978-1-61499-376-6,
3D printing with biomaterials’ ISBN 978-1-61499-485-5,
‘De Groene Waterstof Economie in Noord-Nederland’
ISBN 978-90-826989-1-6,
Solar Power to the People’ ISBN 978-90-827637-0-6.
Volg Ad van Wijk op twitter @advanwijk of via zijn website www.profadvanwijk.com.

Waarom Groene Waterstof?

Groene waterstof is een belangrijke sleutel voor de energietransitie. Waterstof is een energiedrager, net zoals elektriciteit, en zal naast elektriciteit een belangrijke systeemrol gaan spelen in een duurzaam energiesysteem. Duurzame elektriciteit uit zon en wind kunnen we nu op plekken waar het hard waait of waar de zon veel schijnt, produceren voor minder dan 2 Eurocent/kWh. De verwachting is dat dit binnen afzienbare tijd tot rond de 1 Eurocent per kWh is gezakt. Sinds kort zien we ook in Europa dat er grote zonneparken in Spanje en offshore windparken in de Noordzee zonder subsidie kunnen worden gerealiseerd. Maar de productie van deze goedkope duurzame elektriciteit vindt veelal plaats, ver van waar we de energie gebruiken en niet altijd op het juiste moment.
Transport over grote afstanden en grootschalige opslag van energie worden dus belangrijke onderwerpen in de realisatie van een volledig duurzaam energiesysteem. Om duurzame elektriciteit uit zon en wind door Nederland en Europa te kunnen transporteren, kunnen en moeten we uiteraard het elektriciteitstransport net uitbreiden.
Maar er is daarnaast ook een andere mogelijkheid, dat is het omzetten van elektriciteit in waterstof. Waterstof is net als aardgas, eenvoudig via een pijplijn te transporteren. De kosten van energietransport per pijplijn zijn 10-20 keer zo goedkoop als per elektriciteitskabel. Dat geldt voor nieuwbouw, maar er ligt in Europa en zeker in Nederland een zeer uitgebreid aardgasinfrastructuur, die we in de toekomst steeds minder voor aardgas gaan gebruiken. Dit gastransportnet is eenvoudig, snel en goedkoop om te bouwen naar een waterstofinfrastructuur.
En ook grootschalige energieopslag in de vorm van waterstof is veel sneller, eenvoudiger en goedkoper te realiseren in onder meer zoutkoepels, dan opslag van elektriciteit. In de verdere toekomst kan waterstof per schip worden geïmporteerd van de plekken in de wereld waar elektriciteit uit zon en wind heel erg goedkoop kan worden geproduceerd, zoals in woestijngebieden en de oceanen.
Uiteindelijk gaat het in een volledig duurzaam energiesysteem om de energiesysteemkosten (niet de energiesysteemefficiëntie) om duurzame energie op de juiste tijd en plaats beschikbaar te krijgen. Als we grote hoeveelheden groene waterstof uit wind en zon gaan produceren plus importeren en via de omgebouwde aardgasinfrastructuur kunnen transporteren, kunnen we waterstof op eenzelfde manier gaan gebruiken als aardgas. Voor het produceren van hoge temperatuur stoom en warmte in de industrie, als grondstof in de industrie, als transportbrandstof voor de mobiliteit, voor lage temperatuur verwarming van huizen en gebouwen en voor elektriciteitsbalancering.
Natuurlijk wordt het niet alleen waterstof, maar ook elektriciteit. Zo is batterij elektrisch interessant voor lichtere voertuigen, vaartuigen die niet zo veel kilometers maken. Maar zwaardere auto’s, bussen, trucks, drones, binnenvaartschepen, etc. daar gaat waterstof een belangrijke rol spelen. Verwarmen van woningen met waterstof zullen we vooral op het platteland, in dorpen en oude binnensteden gaan zien.
En natuurlijk in allerlei hybride oplossingen, zoals b.v. de hybride warmtepomp-boiler, waarbij de boiler op koude dagen de piekvraag opvangt, eerst nog gestookt op aardgas en later op waterstofgas. Elektriciteit en waterstof worden de energiedragers waarmee de transitie naar een volledig duurzaam energiesysteem, betrouwbaar én betaalbaar gerealiseerd kan worden.

Prof. Dr. Ad van Wijk
1 Februari 2019

terug

Prof. Dr. Noshin Omar

Titel: Battery technologies for Telecommunication applications - Characteristics and challenges
Profiel

Prof. Dr. Noshin Omar obtained his M.S. degree in Electronics and Mechanics from Erasmus University College Brussels. He obtained his PhD in 2012 in the department of Electrical Engineering and Energy Technology ETEC, at the Vrije Universiteit Brussel, Belgium.
He is the Director of the Battery Innovation Center of VUB. Currently he is coordinating several national and European projects in the field of characterisation, electrical, thermal, electrochemical and lifetime modelling of various rechargeable energy storage systems. He was and is still active in various European projects such as SUPERLIB, BATTERIES2020, FIVEVB, ORCA, ASSURED, GHOST, OBELICS, IMAGE. He is authors of more than 180 scientific publications.
His research interests include characterization, modeling (electrical, thermal, ageing) and system development of electrical double-layer capacitors and batteries in BEV’s, PHEV’s, HEV’s and stationary applications. He is also active in several international standardization committees such as ISO/TC 22/SC 37.

terug

Erik Schenkel

Titel: Energiemanagement en telecom

Profiel

Strateeg, Asset management. TenneT TSO b.v.
Verantwoordelijk voor de hoogspanningsnetwerk gerelateerde risico's en het instandhoudingsbeleid voor de aandachtsgebieden; Instrumentatietransformatoren, aardingsvoorzieningen, telecommunicatie en metingen.
Adviseren van oplossingsrichtingen en opstellen van investeringsvoorstellen zodat toelaatbare risicogrenzen voor defecten en overbelasting in het HS-netwerk niet worden overschreden

terug

Rob Schellekens

Titel: De regionale keten-integratie van groene waterstof, met de focus op de bebouwde omgeving

Profiel

Rob komt uit de wereld van de fossiele brandstoffen, waarbij diesel en gasgeneratoren worden gebruikt om energie op te wekken. Zijn overtuiging dat de CO2 uitstoot van deze brandstoffen moet worden teruggebracht, vind geen weerklank in deze traditioneel denkende branche.
Met zijn ervaringen in richt hij zich nu op de de integratie van kleinschalige waterstof applicaties, zodat de maatschappij, overheden en kennisinstituten ervaringen kunnen opdoen van de kansen die waterstof in de energie-mix biedt. Dat is met name belangrijk voor de regionale energietransitie, als voorbereiding en leerschool voor de “Grote” energie transitie dan na 2030 op ons aankomt.

Abstract

Waterstof kent vele toepassingen. In de industriële sector wordt in 95% van de processen waterstof toegepast: voor de produktie van plastics en polymeren, de produktie van kunstmesten, in de ruimtevaart en glasindustrie, in margarine en methanol produktie. Maar ook in de elektronica wordt waterstof gebruikt: als spoelgas bijvoorbeeld tijdens de productie van gedrukte schakelingen. Groene waterstof is daarnaast de enige 100% circulaire brandstof en energiedrager. In de maritieme sector biedt waterstof een interessante complementaire functie naast accu’s en batterijen. Rob laat in deze presentatie een recente studie zien, hoe waterstof praktisch kan worden ingezet als alternatief voor een dieselmotor in de vorm van een hybride elektrisch aandrijfsysteem voor een veerpont, waar accu’s, brandstofcel en aandrijving samenwerken.

terug

Marcon de Vrede

Titel: Impact van de transitie op de infrastructuur van een telecommunicatiebedrijf

Abstract

De energietransitie is gestart en zal de komende jaren een hoop mogelijkheden met zich meebrengen, maar we staan als generatie ook voor uitdagingen. Als KPN vinden we een groene wereld en hieraan bijdragen erg belangrijk, maar de vraag is vooral op welke manier we dit kunnen bereiken. Is dit puur middels het aanbieden van onze telecomdiensten aan klanten, of moeten en kunnen we ook een actieve rol betekenen in deze hele transitie? Voor te bepalen welke mogelijkheden we hebben om hierin een actieve rol te vervullen lopen er een aantal PoC’s (proof-of-concept) om aan de hand van deze ervaringen de toekomstige koers te bepalen. In deze presentatie neem ik jullie graag mee in waar we momenteel staan en welke ervaringen we hebben opgedaan.

Profiel

Marcon is, na zijn studie Bouwkunde aan de TU/e, in 2011 begonnen bij KPN als architect stroomvoorziening voor de technische gebouwen (telefooncentrales). Speerpunten hierbij zijn het waarborgen van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de installaties, oftewel zorgen dat de KPN-diensten geen hinder ondervinden van (externe) stroomonderbrekingen. Momenteel in de afdeling Capex Planning verantwoordelijk voor budgetallocatie voor de technische panden en bijbehorende strategie alsook lange termijn energyforecasting. Duurzaamheid, op zowel grondstoffen en energie, is een belangrijk aandachtspunt voor KPN en mij persoonlijk in bovenstaande werkzaamheden.

terug

Elisabeth van der Sman

Titel: Waterstof als oplossing om de luchtvaart te verduurzamen?

Profiel

Elisabeth van der Sman is adviseur duurzame luchtvaart bij het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Zij werkt aan projecten over alternatieve brandstoffen en hydride-elektrisch vliegen. De focus van het onderzoek ligt op de klimaatimpact van nieuwe technologieën en de effecten op de leefomgeving. In dat kader heeft Elisabeth deelgenomen aan de Duurzame Luchtvaarttafels van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Elisabeth is afgestudeerd aan de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft. Zij heeft in het verleden ook bij Shell gewerkt

terug

Mark Coughlin

Titel: Advancement of Energy Storage Solutions for Demanding Environments

Profiel

Mark has worked within the technical, R&D, and applications functions within EnerSys for the past 9 years.
In his current role as Applications Manager EMEA, Mark’s primary activities are focused on supporting commercial sales & marketing functions to develop new market opportunities, customer training and product literature content.

Abstract

Continued growth and demand for energy storage solutions in hybrid applications, where mains grid power is not available, has given rise for the need for the development of advanced batteries. To this end a new range of Thin Plate Pure Lead (TPPL) batteries utilizing negative electrode containing Carbon has been developed by EnerSys® specifically for this application.
This paper will provide an overview of this development, highlighting the advantages and challenges of incorporating Carbon based technology within the lead acid battery design. EnerSys® development program has resulted realization of an advanced lead acid technology solution, with significant improvements in cyclic performance coupled with the ability to operate in controlled Partial State of Charge (PSoC) operation in off-grid hybrid applications. This advancement leads to reduced operation expenditure (OPEX) providing users with significant Total Cost of Ownership (TCO) benefits. These benefits shall be demonstrated by bench mark comparison to traditional battery technologies incorporated into turnkey energy storage solutions.
In addition to the performance and TCO benefits the EnerSys® full system solution provides additional benefits related to further optimization related to thermal management and security against theft.

terug

Stefan Selig

Titel: Earthquake-resistant battery racks

Profiel

Born in 15.10.1965.
Mechanical Engineer (from 1991).
Examining Board for Technical Occupations “Chamber of Commerce Germany“.
Examiner for Technical Professions “Chamber of Commerce Germany“.
Alpha-passoni (from 1991) – Position: Technical Director.

terug

Nurhan Rizqy Averous, M.Sc.

Titel: CO2 Neutral Energy Supply Systems – Challenges and Opportunities

Profiel

Nurhan Rizqy Averous (S’11) received the B.Eng. degree in electrical engineering from the University of Indonesia, Depok, Indonesia, in 2007 and the M.Sc. degree in electrical power engineering from RWTH Aachen University, Aachen, Germany, in 2011. He joined the Institute for Power Generation and Storage Systems, E.ON Energy Research Center, RWTH Aachen University where he became a Group Leader in 2016 and Chief Engineer in 2017. His current research interests include power-electronic converters for renewable energy applications and grid emulation.

Abstract

The increasing portion of renewable energy in the energy mix leads to challenges for the energy infrastructure. In the scenario with 100% of energy comes from renewables, the power in the electrical network will mostly flow within the distribution network leading to a congestion in the medium voltage grids. Therefore, the electrical grids in the future need a high-degree of flexibility in distributing energy within the distribution network (underlay) which can be effectively accomplished by direct-current (DC) technology. Furthermore, DC underlay grid structure offers an effective grid expansion to enable the integration of eMobility especially in urban environments. The key enabling technology for the success of DC underlay grids is the efficient, cost effective and reliable power electronics. The development of semiconductor materials and power electronic systems over the past decades not only improves the efficiency but also reduce the material consumption for passive components which makes power electronics very attractive from the economic and ecological perspective.

terug

Peter van Duijsen

Titel: Terugkoppeling INTELEC 2018 Turijn

Profile

Dr. Peter van Duijsen has worked with computer simulation and power electronics for nearly 30 years. After receiving his Masters in Electrical Engineering, and working at the Technical University of Delft, he founded Simulation Research and developed the simulation program CASPOC. He received a Ph.D. degree in 2003 in the field of Modeling and Simulation of Power Electronic Systems.
Currently, he heads the research and development department at Simulation Research. Since 2008 he is a guest lecturer at the Korean University of Technology and the THUAS in The Netherkands.
Since 2013 he is a part-time researcher at the Technical University of Delft in The Netherlands where the focus is on wireless power transfer for EV charging and DC grids for Fast Charging.
Dr van Duijsen co-authored several textbooks in the field of Power Electronics, Drives, Solar, Wind and eVehicles and is involved in the development of educational training hardware in the field of renewable energy. .

terug

Roberto Vaccaro

Titel: VRLA AGM battery developments for harsh environmental applications

Profile

Born in 1987. Master’s degree in Product Innovation Engineering (2014, University of Padua) and Master (Project Management & Innovation, 2015, University of Padua). Working at FIAMM Energy Technology since 2014 as R&D researcher, presently working in the product innovation team for industrial and automotive businesses and as Project Management Officer for R&D management tools development and KPI monitoring.

Abstract

The subject of the presentation is the development of a Telecom Batteries range, designed to operate at high temperature conditions, enabling a OPEX saving for Telecom companies thanks to reduced air conditioning usage. The significant improvement in battery life at higher service temperatures has been obtained beginning with small scale investigations, through full size battery testing till field test experience. Preliminary investigations were focused on the main technical features that control the temperatures resistance (materials improvement, design optimization). Full size battery testing main accordingly to IEC specification and field tests allowed to validate the new design. The new developed range was introduced in our product portfolio in 2018.

terug

Sander Mertens

Titel: Smart Multi Commodity Grids of netverzwaring?

Profiel

Sander Mertens begon zijn studie aan de Technische Hogeschool van Haarlem, studierichting Werktuigbouwkunde, waarna hij zich wilde verdiepen en koos voor een studie Technische Natuurkunde aan de TU Delft. Na een tijdje gewerkt te hebben in het bedrijfsleven is hij teruggekeerd naar de TU Delft om te promoveren bij Lucht en Ruimtevaart op windenergie in de gebouwde omgeving. Tijdens zijn promotietraject heeft hij de afdeling windenergie/bouwfysica opgezet bij het ingenieursbureau DHV. Daarna heeft hij Ingreenious opgericht om Internationaal advieswerk te doen in duurzame energie en werkte hij onder andere 9 jaar in zijn eigen bedrijf Windchallenge aan projecten in de duurzame energie. In augustus 2018 werd hij benoemd tot lector “Energy in Transition” aan De Haagse Hogeschool. 

terug

Chris Gillard

Titel: Safety Requirements for Safe Operation of Batteries – The Revised Standard

Profiel

The current Managing Director of NiBS Ltd. Chris has been with the company since 1993 and has worked on all aspects of Standby Power Battery Installations from the physical installation, testing and maintenance to project management of site refurbishment and new build projects or designing or retro-fitting systems for various clients and applications. This work has been predominantly in the Industrial and Power Generation sector with some commercial and private systems included. The private sector is growing with the introduction of Energy Storage Systems, but these are only the medium to large scale systems, not the domestic style.
Chris’s ambition has always been to continually drive the company forwards with new innovations, technologies and services. There is a passion for training and competency of the company’s own engineering work force, even to the point of developing the UK’s only accredited Battery Specific Qualification for their engineers. This has also been a driving force to create the additional accredited training courses for customer engineers.
NiBS continue to expand and grow as a business with the aim of being a major part of the support network within the Industry for both Suppliers and End Users of Batteries, whatever the technology or application. This has expanded to providing engineering support to many European customer sites for installation and testing services as our business grows along with our reputation for Customer Support.
We have always prided ourselves on supporting the customer rather than just servicing their batteries…..

terug

Francesca Grazian

Titel: Wireless Power Transfer for Battery Charging

Profiel

Francesca Grazian received her Bachelor’s degree in Electrical Engineering from the University of Bologna, Italy, in 2016 and her Master’s degree in Electrical Engineering from TU Delft in 2018, focusing on Power Electronics and Energy Conversion. Her research interest is Wireless Power Transfer for battery charging that she is analyzing in depth during her Ph.D. in the DCE&S group at TU Delft.

Abstract

In a society in which the amount of portable electronic devices and electric vehicles (EVs) is continuously increasing, energy storage units (batteries) are essential. Consequently, charging these batteries is a daily need in everybody’s life and, in most cases, it is done through power adaptors and cables. Wireless Power Transfer is a promising charging technology because it presents several advantages over the traditional charging through cables. Firstly, it provides galvanic insulation between the power source and the battery, which is really advantageous in some applications such as implantable medical devices or private electric vehicles in motion. In the case of consumer portable devices equipped with a battery, most of their charging cables are not standardized yet. This requires the users to bring along all these different cables since it is difficult to find them from third parties. Moreover, wireless charging can range from a few Watts (W) to hundreds of kW, and it can achieve considerably high transfer efficiencies.
Existing technologies, applications, standards, power levels and efficiencies of Wireless Power Transfer for battery charging are explained. As an application example, an e-bike wireless charging system developed at TU Delft is also presented. 

terug

Prof. Ian Bitterlin

Titel: DC power for data centre facilities?

Profiel

Ian Bitterlin
CEng BSc(Hons) BA DipDesInn
FIET MCIBSE MBCS
Born: 1951
is a UK Chartered Engineer with more than 50 years’ experience working in engineering, with 28 years’ experience in data-centre power and cooling that followed 22 years in rotating electrical machines and variable-speed drives.
Starting as a technician apprentice in 1968 Ian studied ONC/HNC Electrical Engineering, a BA in Pure & Applied Mathematics, a First-Class Honours degree in Technology and a post-graduate Diploma in Design & Innovation.
Now principal consultant at Critical Facilities Consulting, Visiting Professor at the University of Leeds for data-centre engineering, CTO at Prism Power Ltd & Technical Expert at HKA. 

Abstract

European data centres probably consume 3-4% of the electrical utility and the Amsterdam/Rotterdam is the third/fourth largest data centre location in EMEA.
There is a push (not yet gaining traction above 1%) to use the 'Open Compute Project' (started by Facebook, now joined by Google) which involves 12 VDC or 48 VDC in the ICT cabinets of data centres to reduce losses. A separate issue of OCP is the application of Lithium-ion packs. The idea of ELVDC comes from the USA where AC UPS are less efficient and they use 480 V 3-ph and isolation transformers to create 208 V or 120 V phase-N. The OCP solution involves 'removing the transformers' to reduce losses....
We don’t need or use any transformers in Europe so the OCP idea has only downsides. In addition, Mitsubishi in Japan has now introduced a new UPS using their own Silicon-Carbide IGBTs which enables double-conversion UPS with 99.8% efficiency. It could be adopted in North American data centres with less disruption that DC. This calls into question what an 'efficient' data centre really is...

terug

Jonas Meyer

Titel: BESS Fire Protection – An overview on the current situation

Profiel

Jonas is Business Development Manager at HOPPECKE Batterien GmbH & Co KG, Germany. He has a Master Degree Study Program at RWTH Aachen University in the field of Business Administration / Electrical Power Engineering. His Master thesis at ISEA, RWTH Aachen University “Model based analysis of the influence of different bidding strategies for battery storage systems on the German market for frequency control“.
He is responsible for the consultation and development of customers for grid-scale battery storage systems.
He is creating sales strategies for international lithium ion BESS market.

Abstract

The worldwide energy transition brings the need for a higher flexibility in electricity supply. Stationary grid-scale Battery Energy Storage Systems (BESS) based on lithium ion batteries are installed increasingly around the world. Lithium ion batteries can be a safety critical component. Therefore it is important to ensure a good engineering desing and proper installation of the lithium ion batteries. This presentation will give an overview on the current situation of BESS fire protection mechanisms.

terug

 

 

 

 

 Copyright © INTELEC95 - All rights reserved