INTELEC95 Symposium 2017
Programma

Wordt de eenentwintigste eeuw de eeuw van de gelijkstroom?

Veel facetten van deze vraag zullen op dit symposium worden gepresenteerd.
Ter afsluiting organiseren wij een slotdebat “AC versus DC” waarin de deelnemers kunnen discussiëren over ons thema:

AC or DC : Who wins the battle ?”

De Technische Universiteit Delft heeft recentelijk de eerste leerstoel in Nederland ingesteld op het vakgebied DC systems, Energy Conversion & Storage. Prof.dr.ir. Pavol Bauer bekleedt deze leerstoel en zal de keynote speaker zijn op ons symposium.

Wil je meer weten over "The War Of Currents" klik dan hier.

Er wordt natuurlijk hard gewerkt om een uitdagend programma met interessante sprekers te kunnen presenteren. Een behoorlijk aantal heeft al toegezegd medewerking te zullen verlenen aan het programma.

  Opening en welkom door Jacqueline Cramer, hoogleraar Duurzame Innovaties aan de Universiteit van Utrecht, voormalig minister van Huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
   
 

From DC building to a DC distribution and transmission: How direct will the future electricity be?

  Pavol Bauer TU Delft, DC systems, Energy Conversion & Storage
     
 

We Drive Solar: het lokale energie- en mobiliteitssysteem van de toekomst

  Robin Berg Project wijk Lombok, Utrecht
     
  AC or DC, that is the questio, also for rechargeable batteries
  Peter Notten TU Eindhoven
     
  HVDC 2.0: Hybrid systems, sustainable solutions and transition strategies
High Voltage DC trends and topics at the 38th INTELEC in Austin
  Leendert Lam Rapporteur INTELEC2016 Austin USA
     
 

Energie opslag, nuttig en noodzakelijk, maar is er ook wat mee te verdienen?

  Jillis Raadschelders Renewables & Storage at DNV GL
     
 

Het veranderende energielandschap: meebewegen of afwachten?

  Marcon de Vrede KPN stroomvoorziening
     
  Gelijkspanning is de toekomst
  Harry Stokman Direct Current BV
     
 

Merging of Data centres in Circular Area Developments,
Mobilisation of stakeholders

 

S tijn de Kruijf

Royal HaskoningDHV
     
 

Stappen maken naar nieuwe energie wereld, geen energie opwekken maar ruilen van warmte en koude
Praktijk case: Datacenter ontvangt koude van o.a. zwembad en school complex en levert warmte

  Ronald van Veen KPN Data Centers
     
  Schakelen in DC-netwerken
  Peter van Duijsen  
     
 

Buitenopstelling van accu installaties in Tele- en Datacom systemen.
Hoe beheerst men de kwaliteit  van het vermogen en het interne klimaat?

  Dick Vleeskruijer Rapporteur INTELEC2016 Austin USA
     
 

Modern Power Electronics as Key Technology between systems AC-DC, AC-AC and DC-DC

  Reinhard Zingel GE Energy Connections, Power Conversion
   

 

 

Convergence of Telecoms and Data Services on an Industrial Scale

  Geraint Davies Global Director, Data Center BusinessEltek ASA
     
 

Zinc Air, the great unknown

  Maite Gonzáles, CEGASA Portable Energy

Klik hier voor de dagindeling

Jacqueline Cramer

Prof. dr. Jacqueline Cramer is professor in sustainable innovation at Utrecht University, strategic advisor of the Utrecht Sustainability Institute and member of the Amsterdam Economic Board, particularly in charge of the circular economy. Moreover, she is director of the consultancy firm ‘Sustainable Entrepreneurship; strategy and innovation consulting’.
Before she was Minister of Housing, Spatial Planning and the Environment for the Labour Party (February 2007 – February 2010). Her background is primarily related to industry, working as a consultant for many years with more than 150 companies on the implementation of sustainable entrepreneurship and corporate social responsibility.
Before she was Minister of Housing, Spatial Planning and the Environment for the Labour Party (February 2007 – February 2010). Her background is primarily related to industry, working as a consultant for many years with more than 150 companies on the implementation of sustainable entrepreneurship and corporate social responsibility. Moreover she worked as part-time professor since 1990.
She was and still is member of various (inter)national advisory boards of the government, industry and non-profit organisations (e.g. previously crown member of the Dutch Social-Economic Council, member of the Advisory Board of the World Wide Fund for Nature (WWF)/Netherlands, member of the non-executive board of Shell Netherlands, ASN Bank and FMO (Finance for Development Bank and presently among others chairman of the Plastic Soup Foundation, Nudge and the ESCo (Energy Service Companies) Netherlands network).

terug

Pavol Bauer

Profile

Pavol Bauer (SM’07) received the M.Sc. degree in electrical engineering from the Technical University of Kosice, Kosice, Slovakia, in 1985, and the Ph.D. degree from Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, in 1995. Since 1990, he has been with Delft University of Technology, teaching power electronics and electrical drives. From 2002 to 2003, he was working partially at KEMA, Arnhem, The Netherlands, on different projects related to power electronics applications in power systems. He received the title of Professor from the President of Czech Republic at Brno University of Technology, Brno, Czech Republic, in 2008. He published over 50 journal and 250 conference papers in his field, is the author or co-author of six books, is the holder of international patents, and organized several tutorials at international conferences. He has worked on many projects for industry concerning wind power and power electronics applications for power systems such as Smart-Trafo and participated in several Seventh Framework Programme and Leonardo da Vinci European Union projects as Project Partner and Coordinator. Dr. Bauer is previous Chairman of the IEEE Joint Industry Applications/Power Electronics/Power Engineering Society Benelux Chapter and a member of the European Power Electronics-Power Electronics and Motion Control Council and European Power Electronics Executive Committee. He is also a member of the International Steering Committee at numerous conferences.

terug

Robin Berg

Profiel

Robin Berg (1970) is ondernemer in Utrecht. Na een aantal jaren als partner te hebben gewerkt in een communicatiebureau begon hij in 1998 met een eigen bedrijf gericht op internetcommunicatie. Na een aantal jaren verschoof zijn aandacht van het geven van internet(communicatie) adviezen naar het feitelijk zelf bouwen en investeren in internet-communicatie-netwerken. LomboXnet was geboren.
In 2003 investeerde Robin in een proefopstelling voor hoge snelheid draadloos internet in de wijk Lombok met 30 bewoners. Na de succesvolle proef werd besloten op te schalen. In 2 jaar werden 250 bewoners van Lombok aangesloten op dit draadloze netwerk.
Tegelijkertijd legde Robin de basis voor de uitrol van een glasvezelnetwerk in Lombok. In 2005 ging de eerste schep de grond in voor een netwerk waarbij in een aantal jaren 2.000 woningen werden aangesloten.
Robin Berg investeerde kleinschalig in zonne-energie sinds 1999. In 2008 begon hij met de installatie van zonnecentrales op daken van scholen in Utrecht. Door deze investeringen raakte Robin betrokken bij het project Smart Grid Rendement voor Iedereen. In dit project was Robin eindverantwoordelijk voor de proeftuin in Utrecht die in Lombok werd uitgevoerd. Dit project eindige in 2015 en had als concreet resultaat de start van het consortium Smart Solar Charging. Robin Berg is directeur van dit consortium.

.

terug

Peter Notten

AC or DC, that is the questio, also for rechargeable batteries

Abstract

Whether to AC or DC operate rechargeable batteries and battery packs in their application is not really a relevant question. Charging definitely has to rely on DC-methods although some modifications, such as pulse charging, might be a useful alternative for some battery systems under certain conditions. However, the DC conditions play an essential role in the safe operation of rechargeable batteries. Considering that both the gravimetric and volumetric energy density of Li-ion batteries is the highest among the available rechargeable battery systems it is clear that Li-ion batteries play a crucial role in the future development of mobile applications such as plug-in electrical vehicles. In order to cope with the ever fluctuating generation of sustainable electricity these mobile Li-ion storage devices are also considered to play an essential role to stabilize future (micro) Smart Grid(s).
As the energy density of present-day Li-ion batteries is so condensed this implies that the requirements to safely operate these battery (packs) in its application becomes more stringent, especially when the life time these batteries is considered to be one of the leading factors seen from a commercial point of view. In order to control the life time of Li-ion batteries in more detail it is essential to get more information of battery ageing processes under various possible operating conditions. In our research we experimentally investigated the degradation processes of various Li-ion chemistries. Starting with the highly appreciated LiFePO4-based (LFP) Li-ion chemistry, various degradation mechanisms has been identified. Subsequently these degradation processes have been mathematically described. Excellent agreement between the simulations and the experimental results has been found and will be highlighted. As a result, these battery ageing models make it possible to accurate predict the future life time development of Li-ion batteries under various conditions, which is commercially highly relevant.

Profile

Peter H.L. Notten joined Philips Research in 1975 till 2010. While working at these laboratories on the electrochemistry of etching of III-V semiconductors he received his PhD from the Eindhoven University of Technology in 1989. Since then his activities have been focusing on the research of hydride-forming (electrode) materials for application in rechargeable NiMH batteries, switchable optical mirrors and gas phase storage, and Lithium-based rechargeable battery systems. Since 2000 he has been appointed as part-time professor at the Eindhoven University of Technology where he is heading the group Energy Materials and Devices. In 2010 he received a full professorship at this university. He recently has also been appointed as International Adjunct Faculty at the Amrita University, Coimbatore, India (2014) and at the Forschungszentrum Jűlich, Germany (2014).
His main interest includes the development of (i) advanced battery and hydrogen storage materials, (ii) new battery technologies, (iii) modelling of energy storage materials and complete rechargeable battery (NiMH and Li-ion) systems and (iv) the development of sophisticated Battery Management Systems (BMS), enabling accurate and adaptive State-of-Charge and State-of-Health determination, to be applied in e.g. electrical vehicles in connection to the Smart Grid.
He has published as (co)author about 250 (peer reviewed) scientific papers, conference contributions and contributions to scientific books and owns about 30 patents.

terug

Leendert Lam

HVDC 2.0: Hybrid systems, sustainable solutions and transition strategies
High Voltage DC trends and topics at the 38th INTELEC in Austin

Ook in 2016 was High Voltage DC power een belangrijk onderwerp op het jaarlijkse INTELEC-congres. Vooral in datacenters wordt deze techniek steeds, vaker toegepast naast de lager DC-variant 48VDC.  De trends ten aanzien van groei in de ICT dienstverlening en explosieve toename van bandbreedte vragen om oplossingen om op een zo efficiënt mogelijke manier aan deze groei te kunnen voldoen. HVDC wordt steeds vaker gekozen, omwille van de betrouwbaarheid van het systeem, de hoge systeemefficiency door minder conversiestappen en gunstige operationele kosten. Providers zoeken naar hybride oplossingen om de transitie naar volledig HVDC mogelijk te maken. Tegelijkertijd neemt de druk toe om duurzame energieopwekking te betrekken bij de energievoorziening van datacenters en telecomsites. Direct inkoppelen van duurzaam opgewekte zonne- of windenergie in een datacenter of telecomsite zal in de komende jaren steeds vaker voorkomen. Telecom- en datacenterproviders krijgen hiermee mogelijkheden om in de directe omgeving van telecomgebouwen en datacenters op HVDC-niveau aan te sluiten bij smart Grid en smart Area toepassingen.

Profiel

Leendert Lam  is als Sr. Project developer  ESCo’s werkzaam bij ENGIE Energy Solutions BV. Deze businessunit is onderdeel van ENGIE Nederland NV. Binnen Energy Solutions houdt Leendert zich bezig met het “duurzaam ontzorgen” van haar klanten in de utiliteit, telecombrache en datacenters door hoogwaardige duurzame energie services te bieden in combinatie met energie advies, prestatiemeting en exploitatie van duurzame energieopwekking. Leendert is 27 jaar werkzaam geweest bij KPN en heeft veel ervaring in de telecomwereld, waarvan 15 jaar in de energievoorziening en ruimteconditionering van telecomruimtes en datarooms.
Naast zijn elektronica opleiding aan de HTS in Arnhem heeft hij bedrijfskunde gestudeerd aan de HEAO in Zwolle en onderhoudsmanagement aan de Hogeschool van Utrecht. In 2005 heeft de studie energiekunde afgerond met als afstudeeronderwerp “Milieuvriendelijke koeloplossingen voor Streetcabinets”. Leendert is als Register Energieadviseur ingeschreven bij de Federatie van Energieconsultants.

terug

Jillis Raadschelders

Sinds ik 15 jaar geleden begonnen ben met modelleren van een hybride auto is energieopslag altijd één van mijn interesses geweest.
Eerst heb ik onderzoek gedaan naar de vele verschillende mogelijkheden en toepassingen van opslag. Vervolgens heb ik in Amerika een adviesgroep helpen opzetten rondom de toepassing en verdienmodellen. Het is mijn ervaring dat voor het succesvol commercieel toepassen van energieopslagsystemen, er veel stakeholders bij betrokken moeten zijn. Ik heb vanuit het bestuur van de ESA de eerste commerciële uitrol van grootschalige li-ion systemen meegemaakt en de markt zien ontwikkelen.
Vanuit deze ervaring zie ik de relevantie van het verbinden van de verschillende partijen, voor de ontwikkeling van een Europese markt. Vanuit de ESA heb ik als linking pin de Europese organisatie EASE mede opgericht, waar ik nu ook nog steeds als bestuurslid actief ben. Ook in Nederland is het gelukt om alle relevante partijen bijeen te brengen in Energy Storage NL, waardoor de concurrentiekracht van de sector verder versterkt wordt.
Er is heel veel mogelijk met energieopslag, zeker in combinatie met de verder gaande elektrificering (EV’s, warmtepompen) en verduurzaming (PV, wind) van onze samenleving. En daarvoor is een goede samenwerking en kennisuitwisseling noodzakelijk.

terug

Marcon de Vrede

Profiel

In 2011 zijn studie Bouwkunde aan de TU Eindhoven afgerond. Het afstudeeronderzoek, en ontwerp, omvatte het generiek herbestemmen van een functiespecifiek gebouw.
Begin 2011 bij KPN begonnen op de afdeling Technische Gebouwen met als aandachtsgebied de KPN stroomvoorziening. Een onderwerp met een grote historie en zijn charmes, maar ook een belangrijk aspect dat direct verantwoordelijk is voor de betrouwbaarheid van het KPN netwerk en haar diensten.
Als primaire taak partnerbesturing betreffende onderhoud en beheer van de KPN stroomvoorziening in alle 1400 technische panden en duizenden straatkasten. Hiernaast ook verantwoordelijk voor het ontwerp, vervanging en budget van de stroomvoorziening alsook projecten t.a.v. energiereductie.

Titel:
Het veranderende energielandschap: meebewegen of afwachten?

Het energielandschap verandert. Duurzaamheid doet steeds meer zijn intrede. Thema’s als energieopwekking, energieopslag, centraal vs. decentraal worden werkelijkheid. Als KPN vragen we ons dan ook af wat voor impact dit heeft op onze eigen gebouwen. Of kunnen we hier zelfs een actieve rol in spelen?

 

terug

Harry Stokman

"Het is mijn overtuiging dat gelijkspanning de toekomst is. Ik zet me zakelijk, privé en maatschappelijk in om dit te realiseren."
Harry Stokman is gelijkspanningsexpert en al meer dan 25 jaar ondernemer in de gelijkstroommarkt. Met zijn team van ontwikkelaars is hij momenteel bezig een smart DC-systeem te ontwikkelen en te realiseren voor een veilig, betrouwbaar en duurzaam energienet. Door zijn grote inzet, jarenlange ervaring, kennis en ontwikkeling speelt hij een leidende rol bij vele innovaties op gelijkspanning. Deze zijn terug te vinden in en buiten Nederland op het gebied van o.a. gelijkspanning en slimme DC-netten.
Hij steekt veel energie in de maatschappij en het onderwijs om gelijkspanning te promoten. Regelmatig geeft hij gastcolleges op hogescholen en universiteiten en heeft samengewerkt om studieprogramma’s in Elektrotechniek op te zetten. De deur staat open in zijn bedrijf voor studenten om daar een stage of afstudeerstage te lopen. Politiek is hij landelijk actief in een werkgroep met betrekking tot energie-infrastructuur.

terug

Peter van Duijsen

Dr. Ir. Peter van Duijsen has worked with computer simulation and power electronics for nearly 25 years. After receiving his Masters in Electrical Engineering, and working at the Technical University of Delft, he founded Simulation Research and developed the simulation program CASPOC. He received a PhD degree in 2003 in the field of Modeling and Simulation of Power Electronic Systems. Currently he heads the research and development department at Simulation Research. Since 2008 he is a guest lecturer at the Korean University of Technology and has a close cooperation with the Technical University of Delft regarding DC grids and storage.
Dr van Duijsen co-authored several textbooks in the field of Power Electronics, Drives, Solar, Wind and eVehicles and is involved in the development of educational training hardware in the field of renewable energy.
Expertise
The expertise is in the area of modeling and simulation. At Simulation Research we developed the power electronics and electric drives simulation program Caspoc. For a free download visit it us www.caspoc.com Industry
Industry
Working at the University of Delft is merely a passion for working with electrical systems. Next to my responsibility of being the CEO at Simulation Research, I devote a little bit of my time to working in the DC Systems and Storage group.

terug

Ronald van Veen

Profiel

Ronald van Veen is Technisch Product Manager Housing datacenters binnen KPN IT Solutions. Het bedrijf  levert o.a. Colo diensten en managed services waaronder cloud diensten. KPN is in Nederland een van de grootste aanbieders van datacenter diensten en beschikt over “state of art” datacenters waar beschikbaarheid en energie-efficiëncy een hoofd rol speelt.
Ronald houdt zich bezig met de datacenter facility zijde waarbinnen de energievoorzieningen,  koelsystemen en gebouwen het werkveld zijn.
Hij is 27 jaar werkzaam bij KPN in energievoorzieningen en heeft zijn werkveld van telecommunicatie verlegd naar nu voornamelijk alleen nog de ICT, waar hij zich de laatste 10 jaar richt op datacenters.

terug

Stijn de Kruijf

Profile

Stijn de Kruijf has been working with Royal HaskoningDHV for 20 years as an engineering consultant for several markets concerning buildings, industry and infrastructure. From 2005 he is involved in developing data centre facilities in the Netherlands and abroad.
As an engineering consultant mission critical facilities, his focus and joy is driven by the specific business cases and KPI’s to find the best concepts and functional designs for facilities and systems. Stijn relies on his strong analytical skills and knowledge of mechanical, electrical, as well as data monitoring and control systems, combined with the basic principles in civil engineering.

terug

Dick Vleeskruijer

Titel
Buitenopstelling van accu installaties in Tele- en Datacom systemen.
Hoe beheerst men de kwaliteit  van het vermogen en het interne klimaat?


Synopsis
Tijdens de Intelec 2016 conferentie in Austin Texas is er door een aantal Internationale sprekers uit de accu industrie een trend geparenteerd , waar bij de accu installaties uit de centrale Tele- en Datacom gebouwen herplaatst worden naar buiten, om plaats te maken voor andere apparatuur. Een uitgebreid verslag van de oplossingen en bevindingen.

Profiel

Dick Vleeskruijer is als elektrotechnicus al 50 jaar werkzaam in de accu industrie, als expert op het gebied van Alkalische NiCad batterijen en loodzwavelzuur accu’s. Als technicus heeft hij meegewerkt aan een aantal gerenommeerde accu  projecten voor de Telecom, Olie en Gas industrie en Elektriciteitsopwekking. Tegenwoordig is Vleeskruijer nog betrokken als adviseur bij een tweetal Europese accu producenten; Fiamm SpA en BAE Batterien GmbH en werkt als consultant bij twee accu distributeurs in Nederland en Engeland.
Daarnaast is hij gedurende 30 jaar nauw betrokken bij de Intelec organisatie als voorzitter van de Stichting Intelec95 en was een aantal jaren President van de Internationale IEEE Intelec organisatie.

terug

Geraint Davies

Mr Davies has been a leader of innovation across data services for thirty years, focusing in the last decade on optimising data centers. Founder of data services at BT and later C&W he was user and operator of data centers. At Case, 3Com, Nscglobal and NextiraOne he created and integrated the IT platforms within them and optimised utilization. Later he led a group of European leaders in the EcoDC programme to define the 3rd Generation requirements for IT and Data Centers which led him to bring to market proofs with BladeRoom and later Eltek.

terug

Reinhard Zingel

Title:   Modern Power Electronics as Key Technology between systems AC-DC, AC-AC and DC-DC

Abstract
Power electronics play an ever larger rôle in connecting renewable power systems based on DC energy sources with the conventional world of AC power systems. Modern power electronics are not only capable of dynamically transferring bidirectionally the real power between these AC and DC systems, but also of ancilliary power system services such as fault-ride-through, dynamic reactive power control voltage stabilization, power factor control, blackstart capabilities. At the same time, the challenge for power electronics is to comply to meeting present and new requirements on e.g. higher harmonics and related frequency disturbances while still maintaining their economics. Modern power electronics already now connect DC solar power to the AC grid, also electrochemical batteries, mechanical flywheels, as well as connecting different AC systems re the number of phases, voltages and power system frequency. A basic overview is given on battery storage applications and their challenges, inverter topologies in competition. Focus is on larger powers in the megawatt and multimegawatt region.

profile
With an electrical engineering degree in 1982 (Bachelor) and 1984 (Masters) specializing in harmonics of thyristor converters, followed by a post graduate in business sciences focusing on Operations Research and optimized electrical power flow he started his career in the Basic Industries (mainly metals, mining) of AEG in Berlin in 1992 as a project engineer for static-var compensators (SVC), harmonics, power factor correction, harmonic filters.

Through the business transitions to Cegelec-AEG, Cegelec, Alstom, Alstom Power Conversion, Converteam, and, finally GE Power Conversion he remained in this field of application and project management. Emphasis were industrial SVC´s and Statcoms, harmonic filters for Power Conversion´s own drives in metals, mining, oil&gas, cyclotrons, wind turbines.

Since 1996 some 25 SVC´s were designed, procured, manufactured, delivered, commissioned totalling some 1300 Mvar, amongst the largest industrial SVC in Germany of 275 Mvar/36kV. As from year 2000, also IGBT-inverter based Statcoms were designed and delivered. The total no. of harmonic power filters designed and delivered are in the region of 2000 Mvar for voltages between 0.69kV to 36kV with the majority in medium voltage systems.

Since 2015 he is in Application Engineering for Power Quality Business within GE Power Conversion, with special focus on Battery Energy Storage Systems (BESS) implementing the 4-quadrant inverters manufactured by GE Power Conversion.

terug


Maite Gonzáles,
CEGASA Portable Energy

The Zinc Air technology gives us the highest energy density at the lowest price in the market. Even this fact its use is not as extended as other technologies.
Let’s learn where, why and how to use it.

terug

 

 

DAGINDELING

OCHTENDPROGRAMMA
plenaire sessie
Wachtkamer 3e Klasse

8:30

 

Registratie

9:30

 

Opening en welkom door Jacqueline Cramer, hoogleraar Duurzame Innovaties aan de Universiteit van Utrecht, voormalig minister van Huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

9:45

 

From DC building to a DC distribution and transmission: How direct will the future electricity be?
Pavol Bauer, hoogleraar department of Electrical Sustainable Energy van Delft University of Technology en hoofd DC Systems, Energy Conversion and Storage group

10:15

 

We Drive Solar: het lokale energie- en mobiliteitssysteem van de toekomst
Robin Berg, ondernemer, directeur van dit consortium Smart Solar Charging

10:45

 

Koffiepauze

11:15

 

AC or DC, that is the questio, also for rechargeable batteries
Peter Notten, hoogleraar Eindhoven University of Technology (TU/e)

11:45

 

Convergence of Telecoms and Data Services on an Industrial Scale
Geraint Davies, Global Director, Data Center BusinessEltek ASA

12:15

 

Lunch

 

 

De lunch wordt gehouden in de Goederengang

 

MIDDAGPROGRAMMA
parallelle sessie A
Wachtkamer 3e Klasse

13:15

 

Renewables & Storage
Jillis Raadschelders, Head of Department Renewables & Storage at DNV GL

13:45

 

Gelijkspanning is de toekomst
Harry Stokman, CEO Direct Current BV

14:15

 

Modern Power Electronics as Key Technology between systems AC-DC, AC-AC and DC-DC
Reinhard Zingel, GE Energy Connections, Power Conversion

14:45

 

Koffiepauze

15:15

 

Het veranderende energielandschap: meebewegen of afwachten?
Marcon de Vrede, KPN: Specialist Planning, stroomvoorziening

15:45

 

Schakelen in DC netwerken
Peter van Duijsen, CEOSimulation Research

16:15

 

Einde parallelle sessie A

 

MIDDAGPROGRAMMA
parallelle sessie B
Wachtkamer 1e Klasse

13:15

 

Zinc Air, the great unknown
Maite Gonzáles, CEGASA Portable Energy

13:45

 

Merging of Data centres in Circular Area Developments
Stijn de Kruijf MSc, HaskoningDHV Nederland B.V., Mission Critical Facilities

14:15

 

Stappen maken naar nieuwe energie wereld, geen energie opwekken maar ruilen van warmte en koude
Ronald van Veen, Technisch Product Manager Housing datacenters, KPN datacenters

14:45

 

Koffiepauze

15:15

 

HVDC 2.0: Hybrid systems, sustainable solutions and transition strategies
Leendert Lam, Senior Project developer ESCo. ENGIE

15:45

 

Outdoor installations of back-up batteries in Tele- and Datacom systems.
Dick Vleeskruijer, senior accu consultant, DRV Power Consultancies
Aspecten zoals accu branden, blussen, aanrakingsgevaar en ventilatie en accu explosies komen aan de orde

16:15

 

Einde parallelle sessie B

 

 

 

MIDDAGPROGRAMMA
plenaire sessie
Wachtkamer 3e Klasse

16:30

 

SLOTDEBAT AC versus DC
Eind 19de eeuw bereikte de discussie over DC of AC zijn hoogtepunt, bekend als de “War of the Currents”. Tot op heden worden als gevolg van deze strijd de energietechnische systemen uitgevoerd als AC systemen met verschillende spanningen en frequenties. Deze wisselspanning is een erfenis uit het verleden.
Echter zijn batterijen en fotovoltaïsche systemen van nature DC systemen. Ook alle elektronische systemen waaronder telecommunicatie systemen, elektrische voertuigen worden uiteindelijk van energie voorzien door gelijkspanning netwerken. Hiermee wordt het grote belang van DC systemen wel aangegeven.
Het overstappen naar duurzame gelijkspanning wordt sterk gestimuleerd door de introductie van Smart Grids. Vraag en aanbod op DC laagspanning netten zal door slimme digitale algoritmen kunnen worden gestabiliseerd.
De strijd om de keuze tussen AC en DC netwerken kan nu weer los barsten. De energiesystemen in de telecommunicatie zullen de voordelen plukken van deze ontwikkelingen. Een panel van deskundigen zal samen met u de verschillende facetten van AC versus DC in discussie brengen.

17:15

 

Sluiting

17:20

 

Borrel

 

 

De borrel zal plaatsvinden in de Restauratiezaal

18:00

 

Diner

 

 

Het diner zal plaatsvinden in de Wachtkamer 3e Klasse

terug

 

War of the Currents

Eind 19de eeuw bereikte de discussie tussen Thomas Edison en George Westinghouse over DC of AC zijn hoogtepunt, bekend als de “War of the Currents”. De noodzakelijke conversie van de spanning naar een hogere of lagere waarde was toen alleen eenvoudig mogelijk met een transformator. Het werd daarom AC zoals voorgesteld door Westinghouse (zie Wikipedia).

Tot op heden worden de energietechnische systemen uitgevoerd als AC systemen met verschillende spanningen en frequenties. Deze wisselspanning is een erfenis uit het verleden.
Echter zijn batterijen en fotovoltaïsche systemen van nature DC systemen. Ook alle elektronische systemen waaronder telecommunicatie systemen, elektrische voertuigen worden uiteindelijk van energie voorzien door gelijkspanning netwerken. Hiermee wordt het grote belang van DC systemen wel aangegeven.

Midden 20ste eeuw kwamen de eerst vermogenshalfgeleiders beschikbaar, waarna de vermogenselektronica een hoge vlucht nam. Nu kon de laagfrequente transformator eindelijk worden vervangen door een elektronische schakeling met een hoogfrequente transformator. Hierdoor kwam de weg vrij naar gelijkspanning netwerken zowel voor hoge als lage spanningsniveaus. Toepassingen kunnen zonder conversie nu direct op een DC laagspanning worden aangesloten.

Het overstappen naar duurzame gelijkspanning netwerken is een hele uitdaging. Deze ontwikkeling wordt sterk gestimuleerd door de introductie van Smart Grids. Vraag en aanbod op DC laagspanning netten zal door slimme digitale algoritmen kunnen worden gestabiliseerd.
De strijd om de keuze tussen AC en DC netwerken kan nu weer los barsten. De energiesystemen in de telecommunicatie zullen de voordelen plukken van deze ontwikkelingen.

terug

Copyright © INTELEC95 - All rights reserved