Symposium 2013

9:00

-10:00

Registratiebalie open

 

10:00

-10:15

Opening en huishoudelijke mededeleingen

 

10:15

-10:45

3D integrated all-solid-state batteries

Peter Notten

10:45

-11:30

Koffiepauze

 

11:30

-12:00

Innovatieve ontwikkeling stationaire batterijen

Leendert Lam

12:00

-12:30

Power Management for Energy Harvesting

Loreto Mateu

12:30

-14:00

Lunch

 

14:00

-14:30

Cloud computing vs Sustainability; de uitdaging

George Tiemstra

14:30

-15:00

HV DC as the Next Generation Telecom Power Supply

Stan Valtchev

15:00

-15:15

Koffiepauze

 

15:15

-15:45

Permanent magnet machines: Critical or crucial

Johan Paulides

15:45

-16:15

Waarom kiezen voor een dynamische in plaats van een statische noodstroom voorziening?

Tjerk Hazeveld

16:15

-16:45

Hybride systemen

Leender Lam

16:45

-17:15

Green energy for on-road charging of electric vehicles

Pavol Bauer

17:15

-17:30

Sluiting

 

17:30

-20:00

Borrel en aansluitend diner

 
       
       

Innovatieve ontwikkeling stationaire batterijen
Leendert Lam rea
 
In deze presentatie wordt ingegaan op een 2 tal innovatieve ontwikkelingen op het gebied van stationaire batterijen.

De Braziliaanse energiemaatschappij Eletrobras Furnas maakt voor het beheer van het hoogspanningsnet gebruik van draadloze telecommunicatieapparatuur die een zeer hoge beschikbaarheid vereist. De huidige VRLA batterijen geven veel operationele problemen en men is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van de van Li-ion batterijen als vervanger van de huidige VRLA-batterijen. Met de veldtest die Eletrobas heeft uitgevoerd wordt onderzocht of de voordelen van  Li-ionbatterij ook daadwerkelijk benut kunnen worden in de praktijk.
Daarnaast onderzocht Eletrobras tevens wat de gevolgen van de vervanging van batterijen  zijn voor het milieuverantwoord afvoeren van de oude batterijen.

 

Door de exponentiele groei van met name mobiel dataverkeer nemen de vermogens en energiegebruiken in datacenters steeds verder toe. De vermogensdichtheid van de back-up batterijen neemt hierbij eveneens sterk toe. Om deze hoge energiedichtheid te kunnen leveren heeft de FIAMM-groep (leverancier van o.a. batterijen) een nieuw type batterij ontwikkeld die op de nieuwe vraag een antwoord kan geven: de Sodium Nickel Chloride  batterij. In de presentatie wordt kort ingegaan op het batterijontwerp, de werking van het laad- en ontlaadproces, de geleverde performance  en de diverse uitvoeringen.

 
 
 
3D integrated all-solid-state batteries: a challenging route towards small autonomous devices
Peter H.L. Notten Eindhoven University of Technology
 
Electricity storage devices, powering portable electronic products play an ever-increasing role in our modern society. Furthermore, there is nowadays, a strong tendency to further diversify these electric applications, on the one hand, towards large-scale automotive applications, such as (Hybrid) Electrical Vehicles and, on the other hand, towards small-sized devices, enabling integration into highly sophisticated wireless electronic sensing and control systems. Autonomous Devices for Ambient Intelligence and medical implants combine various sensing functions and wireless communication. Electricity can be harvested from photovoltaic cells, bio-fuel cells, temperature differences, mechanical vibrations, etc. To ensure a stable power supply output it is, however, essential to also include energy storage devices, for which all-solid-state Li-ion micro-batteries are promising candidates, as schematically indicated below. It has been shown that planar thin-film lithium ion batteries can be successfully produced and that these show excellent reversible electrochemical responses. To increase the energy density of these thin-film batteries further novel approaches have been proposed. One of the new concepts is based on the etching of deep 3D-structures and the deposition of multi-layer battery stacks into a silicon substrate, which increases the effective surface area of thin film batteries without increasing its footprint area. The various preparation and (electro)chemical characteristics of these challenging new devices will be addressed in this presentation.
 

Autonomous power supply unit, consisting of a 3D-integrated all-solid-state lithium-ion battery and energy scavengers. Possible scavengers are photovoltaic cells (a) and bio-fuel cells (b).
 
terug
 
 
 
Hybride Energiesystemen
Leendert Lam rea

   
In dze presentatie worden 2 ontwikkelingen geschets van Hybride Energiesystemen die toegepast kunnen worden voor de energievoorziening van zendmasten/basisstations bij mobiele telecommunicatienetwerken die niet zijn aangesloten op het energienet. De toepassing van beide hybride systemen lijkt voor Nederland niet zo opportuun omdat het energienet nagenoeg overal aanwezig is in Nederland. Netuitval daarentegen komt tegenwoordig steeds vaker voor. De vraag aan de toehoorders van de presentatie is of deze hybride systemen ook toepasbaar zijn in Nederland in situaties waarbij het energienet uitvalt.

De Italiaanse Generatorleverancier Ausonia en batterijproducent SAFT hebben een hybride energiesysteemontwikkeld die een antwoord moet geven op de vraag van exploitanten om stijgende prijzen van brandstof, reiskosten en onderhoud terug te dringen van de energievoorziening van de basisstations van hun mobilenetwerken die niet zijn aangesloten op het energienet. De hybrideoplossing combineert een gelijkstroomgenerator met variabel toerental en een Li-ion batterijset. Door cyclisch slim laden van de batterij door de generator kan het brandstofgebruik sterk worden gereduceerd. In deze presentatie wordt de werking van dit systeem nader uitgelegd.
   
     
Northwestel telecom is een grote Canadese telecomoperator die op zoek is naar kosteneffectieve en milieuvriendelijk methoden van een betrouwbare productie van elektriciteit en warmte in situaties waar geen netaansluiting beschikbaar is in vergelijking met "traditionele" dieselgeneratoroplossingen. Door toepassing van een Stirling motor wordt er elektriciteit opgewekt voor de telecomapparatuur en warmte voor de overige ruimtes in het gebouw. De configuratie is zo opgezet dat andere duurzame energiebronnen (solar en wind) eenvoudig geïntegreerd kunnen worden. Tijdens de presentatie wordt nader ingegaan op werking en toepassing van dit systeem.    
     
terug    
     
     
     
Power Management for Energy Harvesting
Loreto Mateu

   
Energy harvesting is defined as the process by which energy is collected from the environment employing a transducer that transforms the input energy into electrical energy to power autonomous electronic devices. The most relevant AC-DC and DC-DC converters to be employed by energy harvesting generators will be presented. Frequency self-tuning methods for piezoelectric and electromagnetic energy harvesting systems to match their resonance frequency to the ambient vibration frequency are necessary to maintain their efficiency in real applications. The possibility to use Maximum Power Point Trackers and their impact over the amount of harvested energy will be also pointed    
     
   
     
     
Permanent magnet machines: Critical or crucial
Johan Paulides, Eindhoven University of Technology    
     

For mobile applications mass and efficiency are of crucial importance.
Especially for battery powered applications, it is crucial that the energy conversion is efficient with a power and torque density. However, the rare-earth materials used in these energy conversion devices are critical and for future applications needs to be sufficiently available. Therefore, a-priory to any decision whether to use a certain technology for future applications a careful analysis-off needs to be considered wheter or not to apply these materials.

   
     
terug    
     
     
Cloud computing vs Sustainability; de uitdaging
George Tiemstra

   
We hebben de mond vol over ‘duurzaamheid’ maar van echte duurzaamheid, zie je maar weinig tot niets. Als er al ‘Sustainability’ op de agenda staat, is de vraag of het daar echt over gaat. Doel van een duurzame bedrijfsvoering is, om stappen vooruit te zetten en te komen tot een situatie waarbij het eigen handelen ‘klimaatneutraal’ is. Die ontwikkelingen zijn in Scottsdale niet gesignaleerd, sterker, de industrie staat wat dit betreft al jaren stil. Niettemin werd er een onderwerp in Scottsdale gepresenteerd, dat volop kansen biedt om hier de komende jaren invulling aan te geven. Een onderwerp waarmee de komende jaren tientallen miljarden euro’s mee gemoeid zijn, een onderwerp ook, waar duurzaamheid een prominente rol in speelt. ‘IT en energie’.
In Scottsdale onder de titel ‘the future of energy storage’ waarin vooral vastgesteld werd, dat de problemen waar we het komende decennium mee geconfronteerd worden, enorm zijn.
Hier als terugkoppeling maar ook als vertaalslag naar Europa met suggesties voor de uitdagingen waar we ‘voor gesteld staan.
Daarnaast worden er ook een aantal kritische opmerkingen over de Intelec-industrie zelf gemaakt.
   
     
terug    
     
     

HV DC as the Next Generation Telecom Power Supply
Stanimir Valtchev

   
A great part of the presentations at the INTELEC2012 conference was dedicated to the HV DC. In this presentation focused on other people work, it must be made clear why the interest is so high and why the offer so many new devices and dedicated equipment. One of the most important devices is the (obviously electronic) circuit breaker. An interesting example of a breaker is presented by E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH and employs a sensor for the arc discharge. The company NTT and others are considering short-circuit protection in high voltage direct current (HVDC) distribution system as well. In three other presentations a DC switch and a plug and socket group are presented by NTT and the Nagasaki University. A 400 VDC Plug-and-Socket Outlet for a new DC distribution System is presented by NTT and Fujitsu (JP). The article presents a unique mechanism based on a combination of a permanent magnet and mechanical contacts in a limited small space. The mechanism is developed to solve the critical problem of the arc extinguishing. Here it is solved by a magnetic field, providing simultaneously a protection against electric shock. Being necessary to obtain the DC voltage from the AC grid, a vital part of the HV distribution system is the AC-DC converter. A good, high efficiency example gives the article of Jang and Jovanovich (Delta Corporation). NTT and Nagasaki University presented a new digital control for HV DC conversion. The topic of high voltage in telecommunication systems (400 V) has also a general meaning, being similar to HVDC at very high voltage levels as applied in the power distribution systems. HV is becoming more and more accepted even for shorter distances.    
     
terug    
     
     
Waarom kiezen voor dynamische in plaats van statische noodstroomvoorziening?
Tjerk. Hazeveld, Manager Order Fulfilment, Elinex Power Solutions B.V.

   

In deze presentatie wordt aandacht besteed aan de afwegingen die gemaakt kunnen worden voor het toepassen van statische en dynamische noodstroomvoorzieningen. Daarnaast wordt ingegaan op enkele praktische toepassingen van een dynamische noodstroomvoorziening.

Dynamische noodstroomvoorzieningen bestaan al langer. In de afgelopen jaren is er een sterke toename in de interesse voor dynamische noodstroomsystemen. Waarom kiezen steeds meer bedrijven en instellingen voor een dynamische oplossing en in welke situatie zijn statische oplossingen nog steeds de betere keuze? Welke criteria spelen een rol bij de beslissing voor een dynamische installatie en in hoeverre wijken die af van een statische noodstroom installatie?
Welke waar- en onwaarheden bestaan er over dynamische noodstroominstallaties?
Op basis van deze presentatie kan zowel op technisch als ecomisch gebied een betere evaiuatie gemaakt worden wat de juiste toepassing is voor uw situatie.

   
   
terug    
     
     
Green energy for on-road charging of electric vehicles    
Pavol Bauer, Delft University of Technology    
     
Electric vehicle and charging technology is surveyed with focus on contactless charging. On-road charging consists of Contactless Power Transfer systems for powering electric vehicles while driving. In this way, the electric vehicles passing-by are charged without any physical interconnection with the charging system. For sustainable solution a sustainable micro-grid is located on the roadside in order to supply the on-road charging of electric vehicles. This sustainable micro-grid consists of wind turbines, solar panels and stationary storage system. The optimum sizing, topology and power management are discussed. Both the grid-connected and the stand-alone options are discussed.    
     
terug    
Copyright © INTELEC95 - All rights reserved