INTELEC95 Symposium 2020
Programma

De dag wordt na de opening, begonnen met een plenaire sessie in het Jungle Paviljoen van Ouwehands Dierenpark.
Na de lunch wordt het programma gesplitst in twee parallelle sessies A en B.
Details over het programma volgen binnenkort.
De dag van het symposium wordt afgesloten met een netwerkborrel en een dinner in dezelfde locatie.

Sprekers

Nu hebben de volgende sprekers hun medewerking aan het symposium toegezegd:

Binnenkort is de lijst met sprekers compleet en zal er een compleet programma kunnen worden gepresenteerd.

Masterclass

Nieuw op dit symposium zijn twee interactieve Masterclasses die zonder extra kosten toegankelijk zijn voor alle deelnemers.
Vrijwel iedere deelnemer aan ons symposium heeft wel iets met gelijkspanning te maken. Industrie, wetenschap en politiek investeren nu veel in gelijkstroom naast de ons vertrouwde wissel- en draaistroomsystemen.
Al eerder hebben specialisten hun kennis en voorspellingen gepresenteerd op ons symposium. Mede op aandringen van deelnemers aan onze symposia hebben wij daarom besloten om een masterclass Direct Current (DC) systemen op te zetten en te laten presenteren door dr.ir. Peter van Duijsen.

Er is een tweede masterclass batterijen in voorbereiding. Het thema luidt: "Hoeveel minuten autonomie moeten we plannen?" Het onderwerp van de presentatie behandelt de geschiedenis, de huidige en toekomstige eisen en de paranoia van de UPS-autonomie van datacenters. In het bijzonder zullen we de deellast versus de autonomie (Pukerts Factor) onderzoeken.
De moderator van deze Masterclass is prof. Ian F Bitterlin.

Deze interactieve masterclasses zijn voor iedereen toegankelijk ongeacht vooropleiding en ervaring en zal voor iedereen wat te bieden hebben. Het is een uitstekende gelegenheid om uw kennis te trainen en op een nieuw niveau te brengen.
Deze masterclasses worden aan het einde van de middag gehouden. Inschrijving is niet nodig. Er zijn ook geen extra kosten verbonden aan de deelname. De gedetailleerde inhoud zal later op deze website bekend worden gemaakt.

Poster Presentatie

Dit jaar krijgen studenten en promovendi tijdens het INTELEC95 Energie Symposium 2020 de gelegenheid hun werk via posters te presenteren. Op deze wijze kunnen zij hun ervaringen delen met sprekers, exposanten en bezoekers van het symposium. De posters zullen gedurende het gehele symposium voor alle deelnemers zichtbaar zijn. Iedere bachelor student, masterstudent of promovendus die meent dat zijn of haar onderzoek interessant is om via een poster te presenteren mag deelnemen aan deze sessie.
De beste poster zal door een jury worden beoordeel en worden beloond met een prijs.
Studenten die een poster presenteren kunnen kosteloos deelnemen aan het dagprogramma (incl. lunch en borrel) van het symposium (zie verder Inschrijving). Aanmelding geschiedt via indiening van een abstract naar info@intelec95.org.
Tenminste de volgende informatie moet worden verstrekt: een (werk)titel en een korte samenvatting van de inhoud.
De poster en samenvatting zullen worden vermeld op de website. Deadline voor aanmelding is zondag 29 maart 2020. Voor vragen: info@intelec95.org.

Dagindeling

Copyright © INTELEC95 - All rights reserved