INTELEC95

Stichting INTELEC95

Doelstelling

Stichting INTELEC95 heeft als doel een energieplatform te zijn voor de wetenschap, industrie en gebruikers, die actief zijn in de Telecom- en Datacommunicatie branche. Zij wil een waardevolle bijdrage leveren aan de instandhouding en ontwikkeling van het energiewerkveld en het innovatief vermogen stimuleren binnen het platvorm door middel van onderlinge kennisdeling en ontwikkeling.

terug

Scope

De aandacht op deze evenementen is gericht op drie fundamentele werkvelden: vermogenselektronica, energieopslag en intelligente distributienetwerken. Deze werkvelden vormen op hun beurt de basis waarop de continuïteit in de energievoorziening gegrondvest is. Duurzaamheid en het vermogen om snel te kunnen herstellen na een calamiteit zijn daarbij belangrijke drijfveren.

De werkvelden ruimteconditionering, elektrische veiligheid, ElektroMagnetische Compatibiliteit (EMC), aarding en bliksembeveiliging (EMP) zijn hier direct aan gekoppeld.

terug

Historie

De Stichting INTELEC95 werd in 1990 opgericht door een aantal enthousiaste Nederlandse bezoekers van de International Telecommunications Energy Conference (INTELEC) in Stockholm (1978) en organiseerde in 1995 in Den Haag voor het eerst een internationale conferentie op het gebied van de energievoorziening voor de telecommunicatiesector. Dit was een groot succes.
In 2011 organiseerde de Stichting wederom een bijzonder geslaagde internationale conferentie INTELEC2011 in de Amsterdam Passengers Terminal.

terug

Activiteiten

De stichting wil haar doel bereiken door het organiseren en ondersteunen van congressen en symposia en terugkoppelen over belangrijke ontwikkelingen en innovaties die zijn gepresenteerd op de jaarlijkse Internationale IEEE INTELEC© congressen. Zij nodigt hiervoor gerenommeerde binnenlandse en buitenlandse sprekers uit die hun sporen binnen het vakgebied verdiend hebben.

Op deze elementen ontmoeten academici, vertegenwoordigers uit de industrie en gebruikers uit de telecommunicatie en datacommunicatie elkaar in een open, ontspannen en stimulerende sfeer om de laatste ontwikkeling en trends op het vakgebied te vernemen en ideeën en ervaringen uit te wisselen.

terug

Organisatie

Bestuursleden

Dick Vleeskruijer, Voorzitter
Ruben Laus, Secretaris
Ron Ottenhoff, Penningmeester
Ben Klaassens

Programma commissie

Ben Klaassens
Peter van Duijsen
Johan Woudstra

IEEE INTELEC©

IEEE INTELEC© (International Telecommunications Energy Conference) is een internationale organisatie die door het organiseren van conferenties en workshops de talrijke ontwikkelingen en vernieuwingen van de moderne energietechniek op een internationaal niveau onder de aandacht brengt. Op deze wijze worden gebruikers, technici en managers van de telecommunicatie-operators, industrie en wetenschap elk jaar bij elkaar gebracht en wordt een verbreding van hun focus op deze technologie geboden.

terug

 

 

Copyright © INTELEC95 - All rights reserved