INTELEC95 Symposium 2020
Inschrijving

U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier te downloaden (klik op het Excel-pictogram) en deze ingevuld per e-mail te versturen naar: info@intelec95.org.

De lunch en het diner zijn bij de kosten inbegrepen.
U dient aan te geven of u deel zult nemen aan het diner. Indien u niet deelneemt aan het diner vindt geen korting of restitutie plaats.

U kunt uw partner of een collega alleen laten deelnemen aan de borrel en het diner. De kosten hiervoor bedragen dan € 75 (excl. BTW) extra per persoon. Van deze mogelijkheid kunt u gebruik maken als dit op het inschrijvingsformulier kenbaar wordt gemaakt en het aanvullende bedrag samen met de deelnamekosten worden overgemaakt. Uw partner of collega is van harte welkom na 16:00 uur.

De deelnamekosten moeten voor zondag 12 april 2020 overgemaakt zijn op bankrekening
NL18 RBRB 0828 9894 51 ten name van Stichting INTELEC95 onder vermelding Symposium 2020.

Als u het bedrag later heeft overgemaakt dan zondag 12 april 2020, wordt u vriendelijk verzocht om een bankafschrift mee te nemen als bewijs van uw betaling.  Aan de registratiebalie kan alleen contant worden betaald.
Chippen/pinnen behoort niet tot de mogelijkheden.
Na zondag 7 april 2020 kan, in verband met het verwerken van de gegevens, niet meer via de website ingeschreven worden. U kunt zich dan inschrijven op locatie en de deelnamekosten daar contant voldoen.

Regeling voor studenten

Studenten kunnen kosteloos deelnemen aan het dagprogramma (incl. lunch en netwerkborrel).
Een student moet zich voor zondag 29 maart 2020 inschrijven door dit op het inschrijfformulier aan te geven en bij de registratiebalie zijn/haar geldige collegekaart te laten zien.
Een student kan ook deelnemen aan het diner door een bedrag van € 25 gepast contant af te rekenen bij registratie.

Zijn er verder nog vragen over de inschrijving dan kunt u zich in verbinding stellen met de organisatie via info@intelec95.org.

 

 

 

 

 

Copyright © INTELEC95 - All rights reserved