INTELEC95 Symposium 2017
dinsdag 11 april 2017

INTELEC© (International Telecommunications Energy Conference) is een internationale organisatie die door het organiseren van conferenties en workshops de talrijke ontwikkelingen en vernieuwingen van de moderne energietechniek op een internationaal niveau onder de aandacht brengt. Op deze wijze worden gebruikers, technici en managers van de telecommunicatieoperators, industrie en wetenschap elk jaar bij elkaar gebracht en een wordt een verbreding van hun focus op deze technologie geboden.
Stichting INTELEC95 organiseert het Energy Symposium met hetzelfde doel, maar dan op een nationaal niveau.

Scope
Het symposium richt zich algemeen op de drie fundamentele werkvelden: vermogenselektronica, energieopslagen en intelligente distributienetwerken. Deze werkvelden vormen op hun beurt de basis waarop de continuïteit in de energievoorziening voor de telecommunicatie en informatietechnologie gegrondvest is. Duurzaamheid en het vermogen om snel te kunnen herstellen na een calamiteit zijn daarbij belangrijke drijfveren..
Speciale aandacht tijdens dit symposium gaat uit naar de thema’s:
  • Opslag van energie (zoals batterijen en vliegwielen, die het hart vormen van de continuïteit binnen een stroomvoorziening);
  • Energieopwekking (zoals brandstof cellen, wind- en zonne-energie);
  • Energieconversie (zoals DC-DC converters, DC-AC converters);
  • Distributie van gelijkstroom en wisselstroom op hogere spanningsniveaus dan gebruikelijk, energiezieningarchitecturen en de middelen die daarvoor worden toegepast;
  • Energienetwerk structuren en architecturen, met name Smart Grids;
  • Energy Harvesting;
  • Modelvorming en simulatie;
  • Monitoring & Control;
  • Duurzaamheid / Groene energie, energiemanagement.

De werkvelden ruimteconditionering, elektrische veiligheid, Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC), aarding en bliksembeveiliging (EMP) zijn direct aan de genoemde scope gerelateerd.

Terugkoppeling INTELEC©
Tijdens het symposium zal een terugkoppeling worden gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen en innovaties die zijn gepresenteerd op de de laatste International Telecommunications Energy Conference.

Doelgroep
Het symposium is vooral van belang voor bedrijven en instituten die zich bezighouden met onderzoek, ontwikkeling, installatie, beheer en onderhoud van energievoorzieningsystemen van en voor het genoemde werkveld.

Sponsoren
Bedrijven kunnen zich op het evenement profileren en promoten door het symposium te sponsoren.
De mogelijkheden om het NTELEC95 Symposium 2016 te sponsoren. Er zijn diverse mogelijkheden. U kunt zich o.a aanmelden als hoofdsponsor, standaard of kleine sponsor. Meer informatie over het sponsoren van het symposium komt later beschikbaar.

Een commerciële bedrijfspresentatie houden
Het programma bestaat uit een plenaire sessie gevolgd door twee parallelle sessies. Een voor technisch inhoudelijke presentaties en een voor commerciële presentaties waar bedrijven zich kunnen profileren en hun producten kunnen promoten.
Er is ruimte voor een aantal  commerciële bedrijfspresentaties van 30 minuten en er kunnen een of meerdere blokken van 30 minuten worden gereserveerd. Hiervoor kunt u contact opnemen met Ron Ottenhoff (ron.ottenhoff@planet.nl).

Direct informatie
Wilt u nu al meer informatie over het INTELEC95 Symposium 2016, het leveren van een bijdrage in de vorm van een voordracht of over de sponsormogelijkheden, neem dan direct contact met ons op.

Stichting INTELEC95
Kerkstraat 3
2851 BT Haastrecht
e-mail : info@intelec95.org
telefoon: 06 57 74 98 03

Copyright © INTELEC95 - All rights reserved