Op dinsdag 12 april 2016 organiseert Stichting INTELEC95 haar vierde nationaal symposium in de Poorterij van Zaltbommel

Stichting INTELEC95 heeft als doel een energieplatform te zijn voor de wetenschap, industrie en gebruikers, die actief betrokken zijn in de Telecom-, en Datacommunicatie branche.

De stichting wil dit doel bereiken door het organiseren en ondersteunen van congressen en symposia en terugkoppelen over belangrijke ontwikkelingen en innovaties die zijn gepresen­-teerd op de jaarlijkse Internationale INTELEC© congressen.

De aandacht op deze evenementen is gericht op drie fundamentele werkvelden: vermogenselektronica, energieopslag en intelligente distributienetwerken. Deze werkvelden vormen op hun beurt de basis waarop de continuïteit in de energievoorziening voor de tele­-communicatie en informatietechnologie gegrondvest is. Duurzaamheid en het vermogen om snel te kunnen herstellen na een calamiteit zijn daarbij belangrijke drijfveren.

 

Hieronder een video-impressie van het derde SymposiumLees meer over de stichting op de pagina Over de Stichting & INTELEC

Stichting INTELEC95
Kerkstraat 3
2851 BT Haastrecht
e-mail : info@intelec95.org
telefoon: 06 57 74 98 03

Wilt u de nieuwsbrieven van de stichting ontvangen stuur dan een e-mail naar : info@intelec95.org
Copyright © INTELEC95 - All rights reserved