INTELEC95 Symposium 2019
Inschrijving

U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier te downloaden (klik op het Excel-pictogram) en deze ingevuld per e-mail te versturen naar: info@intelec95.org.

De lunch en het diner zijn bij de kosten inbegrepen.
U dient aan te geven of u deel zult nemen aan het diner. Indien u niet deelneemt aan het diner vindt geen korting of restitutie plaats.

U kunt uw partner of een collega alleen laten deelnemen aan de borrel en het diner. De kosten hiervoor bedragen dan €75,00 (excl. BTW) extra per persoon. Van deze mogelijkheid kunt u gebruik maken als dit op het inschrijvingsformulier kenbaar wordt gemaakt en het aanvullende bedrag samen met de deelnamekosten worden overgemaakt. Uw partner of collega is van harte welkom na 16:00 uur.

De deelnamekosten moeten voor zondag 7 april 2019 overgemaakt zijn op bankrekening
NL18 RBRB 0828 9894 51 ten name van de Stichting International Telecommunications Energy Conference onder vermelding “ Symposium 2019“.

Als u het bedrag later heeft overgemaakt dan zondag 7 april 2019, wordt u vriendelijk verzocht om een bankafschrift mee te nemen als bewijs van uw betaling.  Aan de registratiebalie kan alleen contant worden betaald. Chippen/pinnen behoort niet tot de mogelijkheden.
Na zondag 7 april 2019 kan, in verband met het verwerken van de gegevens, niet meer via de website ingeschreven worden. U kunt zich dan inschrijven op locatie en de deelnamekosten daar contant voldoen.

Regeling voor studenten

Studenten kunnen kosteloos deelnemen aan het dagprogramma (incl. lunch en borrel) van het symposium als zijn of haar deelname ondersteund wordt door de hoogleraar of docent van zijn of haar faculteit. Deze ondersteuning dient aangetoond te worden middels het inschrijfformulier voor studenten door daarop de gegevens en de handtekening te vermelden van de hoogleraar/docent.

Het inschrijfformulier voor studenten kan gedownload worden door op deze link te klikken. Het inschrijfformulier moet volledig ingevuld verstuurd worden naar info@intelec95.nl.

De student dient zich voor zondag 31 maart 2019 in te schrijven en bij de registratie zijn/haar geldige collegekaart te tonen.

Als de student wil deelnemen aan het diner kost hem/haar dat €45,00 contant en gepast te voldoen bij de registratiebalie. Hij of zij dient dit op het inschrijvingsformulier aan te geven.

Wordt de deelname van de student niet ondersteund door een hoogleraar of docent, dan bedragen de gereduceerde deelname kosten €75,00 (incl. BTW). Dit bedrag dient voor zondag 7 april 2019 overgeschreven te zijn op de bankrekening van de stichting (IBAN: NL18 RBRB 0828 9894 51) onder vermelding van zijn of haar naam.
Deze inschrijving geeft eveneens recht op deelname aan de lunch, borrel en diner. Er geldt dan geen korting en/of er vindt geen restitutie plaats als de student na het bedrag overgemaakt te hebben, toch niet deelneemt of deelgenomen heeft aan het diner.

Zijn er verder nog vragen over de inschrijving dan kunt u zich in verbinding stellen met de organisatie via info@intelec95.org.

 

 

 

Copyright © INTELEC95 - All rights reserved