INTELEC95 Symposium 2019
Program

This year we will focus on the way in which the energy transition determines and influences technological developments. Of course, we will zoom in on three fundamental fields: power electronics, energy storage and intelligent distribution networks. These fields of work in turn form the basis on which the continuity of the energy supply is established. The theme of this symposium will be:

Energy storage is indispensable for an energy transition

What new developments can we expect in the coming period? What challenges must be faced? How does industry anticipate the energy transition? The programme is full of interesting presentations by renowned speakers from science and industry. It promises to be another event worth participating in this year.

SPEAKERS

SCHEDULE

(To be published in February 2019)

ABSTRACTS & PROFILES

Prof. Dr. Ad van Wijk

Title: Hydrogen, key in a sustainable, reliable and affordable future energy system

Profile

Ad van Wijk is a sustainable energy entrepreneur and part-time Professor Future Energy Systems at TU Delft. He is also affiliated with the KWR Water Research Institute, where he designs the Energy and Water research programme. And he is a member of the Northern Innovation Board to realize the energy transition.
In 1984, van Wijk was co-founder of the company Ecofys, later part of Econcern. Van Wijk was the CEO of Econcern a company that developed many new sustainable energy products, services and projects. Examples are the 120 MW offshore wind farm Princess Amalia in the North Sea, several multi-MW solar farms in Spain and a bio-methanol factory in the Netherlands, the largest second generation biomass plant in the world.
Van Wijk received many important awards for excellent entrepreneurship. Among other things, he was elected Dutch entrepreneur of the year in 2007 and top man of the year in 2008.
At TU Delft, van Wijk's research focuses on the energy systems of the future. Besides research in the field of hydrogen and fuel cell cars he realizes these systems in "the Green Village"
(www.thegreenvillage.org).
Van Wijk has written a popular book about energy: ‘Hoe kook ik een ei’  ISBN/EAN: 978-90-78171-13-3.
He has also published the following books:
‘Welcome to the Green Village’ ISBN 978-1-61499-283-7,
‘Our Car as Power Plant’ ISBN 978-1-61499-376-6,
3D printing with biomaterials’ ISBN 978-1-61499-485-5,
‘De Groene Waterstof Economie in Noord-Nederland’
ISBN 978-90-826989-1-6,
‘Solar Power to the People’ ISBN 978-90-827637-0-6.
Follow Ad van Wijk on twitter @advanwijk or via his website www.profadvanwijk.com.

Waarom Groene Waterstof?

Groene waterstof is een belangrijke sleutel voor de energietransitie. Waterstof is een energiedrager, net zoals elektriciteit, en zal naast elektriciteit een belangrijke systeemrol gaan spelen in een duurzaam energiesysteem. Duurzame elektriciteit uit zon en wind kunnen we nu op plekken waar het hard waait of waar de zon veel schijnt, produceren voor minder dan 2 Eurocent/kWh. De verwachting is dat dit binnen afzienbare tijd tot rond de 1 Eurocent per kWh is gezakt. Sinds kort zien we ook in Europa dat er grote zonneparken in Spanje en offshore windparken in de Noordzee zonder subsidie kunnen worden gerealiseerd. Maar de productie van deze goedkope duurzame elektriciteit vindt veelal plaats, ver van waar we de energie gebruiken en niet altijd op het juiste moment.
Transport over grote afstanden en grootschalige opslag van energie worden dus belangrijke onderwerpen in de realisatie van een volledig duurzaam energiesysteem. Om duurzame elektriciteit uit zon en wind door Nederland en Europa te kunnen transporteren, kunnen en moeten we uiteraard het elektriciteitstransport net uitbreiden.
Maar er is daarnaast ook een andere mogelijkheid, dat is het omzetten van elektriciteit in waterstof. Waterstof is net als aardgas, eenvoudig via een pijplijn te transporteren. De kosten van energietransport per pijplijn zijn 10-20 keer zo goedkoop als per elektriciteitskabel. Dat geldt voor nieuwbouw, maar er ligt in Europa en zeker in Nederland een zeer uitgebreid aardgasinfrastructuur, die we in de toekomst steeds minder voor aardgas gaan gebruiken. Dit gastransportnet is eenvoudig, snel en goedkoop om te bouwen naar een waterstofinfrastructuur.
En ook grootschalige energieopslag in de vorm van waterstof is veel sneller, eenvoudiger en goedkoper te realiseren in onder meer zoutkoepels, dan opslag van elektriciteit. In de verdere toekomst kan waterstof per schip worden geïmporteerd van de plekken in de wereld waar elektriciteit uit zon en wind heel erg goedkoop kan worden geproduceerd, zoals in woestijngebieden en de oceanen.
Uiteindelijk gaat het in een volledig duurzaam energiesysteem om de energiesysteemkosten (niet de energiesysteemefficiëntie) om duurzame energie op de juiste tijd en plaats beschikbaar te krijgen. Als we grote hoeveelheden groene waterstof uit wind en zon gaan produceren plus importeren en via de omgebouwde aardgasinfrastructuur kunnen transporteren, kunnen we waterstof op eenzelfde manier gaan gebruiken als aardgas. Voor het produceren van hoge temperatuur stoom en warmte in de industrie, als grondstof in de industrie, als transportbrandstof voor de mobiliteit, voor lage temperatuur verwarming van huizen en gebouwen en voor elektriciteitsbalancering.
Natuurlijk wordt het niet alleen waterstof, maar ook elektriciteit. Zo is batterij elektrisch interessant voor lichtere voertuigen, vaartuigen die niet zo veel kilometers maken. Maar zwaardere auto’s, bussen, trucks, drones, binnenvaartschepen, etc. daar gaat waterstof een belangrijke rol spelen. Verwarmen van woningen met waterstof zullen we vooral op het platteland, in dorpen en oude binnensteden gaan zien.
En natuurlijk in allerlei hybride oplossingen, zoals b.v. de hybride warmtepomp-boiler, waarbij de boiler op koude dagen de piekvraag opvangt, eerst nog gestookt op aardgas en later op waterstofgas. Elektriciteit en waterstof worden de energiedragers waarmee de transitie naar een volledig duurzaam energiesysteem, betrouwbaar én betaalbaar gerealiseerd kan worden.

Prof. Dr. Ad van Wijk
1 Februari 2019

back

Prof. Dr. Noshin Omar

Title: Battery technologies for Telecommunication applications - Characteristics and challenges

Profile

Prof. Dr. Noshin Omar obtained his M.S. degree in Electronics and Mechanics from Erasmus University College Brussels. He obtained his PhD in 2012 in the department of Electrical Engineering and Energy Technology ETEC, at the Vrije Universiteit Brussel, Belgium.
He is the Director of the Battery Innovation Center of VUB. Currently he is coordinating several national and European projects in the field of characterisation, electrical, thermal, electrochemical and lifetime modelling of various rechargeable energy storage systems. He was and is still active in various European projects such as SUPERLIB, BATTERIES2020, FIVEVB, ORCA, ASSURED, GHOST, OBELICS, IMAGE. He is authors of more than 180 scientific publications.
His research interests include characterization, modeling (electrical, thermal, ageing) and system development of electrical double-layer capacitors and batteries in BEV’s, PHEV’s, HEV’s and stationary applications. He is also active in several international standardization committees such as ISO/TC 22/SC 37.

back

Erik Schenkel

Title: Energiemanagement en telecom

Profiel

Strateeg, Asset management. TenneT TSO b.v.
Verantwoordelijk voor de hoogspanningsnetwerk gerelateerde risico's en het instandhoudingsbeleid voor de aandachtsgebieden; Instrumentatietransformatoren, aardingsvoorzieningen, telecommunicatie en metingen.
Adviseren van oplossingsrichtingen en opstellen van investeringsvoorstellen zodat toelaatbare risicogrenzen voor defecten en overbelasting in het HS-netwerk niet worden overschreden

back

Rob Schellekens

Titel: De regionale keten-integratie van groene waterstof, met de focus op de bebouwde omgeving

Profile

Rob komt uit de wereld van de fossiele brandstoffen, waarbij diesel en gasgeneratoren worden gebruikt om energie op te wekken. Zijn overtuiging dat de CO2 uitstoot van deze brandstoffen moet worden teruggebracht, vind geen weerklank in deze traditioneel denkende branche.
Met zijn ervaringen in richt hij zich nu op de de integratie van kleinschalige waterstof applicaties, zodat de maatschappij, overheden en kennisinstituten ervaringen kunnen opdoen van de kansen die waterstof in de energie-mix biedt. Dat is met name belangrijk voor de regionale energietransitie, als voorbereiding en leerschool voor de “Grote” energie transitie dan na 2030 op ons aankomt….  

Abstract

Waterstof kent vele toepassingen. In de industriële sector wordt in 95% van de processen waterstof toegepast: voor de produktie van plastics en polymeren, de produktie van kunstmesten, in de ruimtevaart en glasindustrie, in margarine en methanol produktie. Maar ook in de elektronica wordt waterstof gebruikt: als spoelgas bijvoorbeeld tijdens de productie van gedrukte schakelingen. Groene waterstof is daarnaast de enige 100% circulaire brandstof en energiedrager. In de maritieme sector biedt waterstof een interessante complementaire functie naast accu’s en batterijen. Rob laat in deze presentatie een recente studie zien, hoe waterstof praktisch kan worden ingezet als alternatief voor een dieselmotor in de vorm van een hybride elektrisch aandrijfsysteem voor een veerpont, waar accu’s, brandstofcel en aandrijving samenwerken.

back

Marcon de Vrede

Titel: Impact van de transitie op de infrastructuur van een telecommunicatiebedrijf

Profile

In 2011 zijn studie Bouwkunde aan de TU Eindhoven afgerond. Het afstudeeronderzoek, en ontwerp, omvatte het generiek herbestemmen van een functiespecifiek gebouw. Begin 2011 bij KPN begonnen op de afdeling Technische Gebouwen met als aandachtsgebied de KPN stroomvoorziening. Een onderwerp met een grote historie en zijn charmes, maar ook een belangrijk aspect dat direct verantwoordelijk is voor de betrouwbaarheid van het KPN netwerk en haar diensten. Als primaire taak partnerbesturing betreffende onderhoud en beheer van de KPN stroomvoorziening in alle 1400 technische panden en duizenden straatkasten. Hiernaast ook verantwoordelijk voor het ontwerp, vervanging en budget van de stroomvoorziening alsook projecten t.a.v. energiereductie.

back

Elisabeth van der Sman

Titel: Waterstof als oplossing om de luchtvaart te verduurzamen?

Profile

Elisabeth van der Sman is adviseur duurzame luchtvaart bij het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Zij werkt aan projecten over alternatieve brandstoffen en hydride-elektrisch vliegen. De focus van het onderzoek ligt op de klimaatimpact van nieuwe technologieën en de effecten op de leefomgeving. In dat kader heeft Elisabeth deelgenomen aan de Duurzame Luchtvaarttafels van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Elisabeth is afgestudeerd aan de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft. Zij heeft in het verleden ook bij Shell gewerkt.

back

Mark Coughlin

Titel: Advancement of Energy Storage Solutions for Demanding Environments

Profile

Mark has worked within the technical, R&D, and applications functions within EnerSys for the past 9 years.
In his current role as Applications Manager EMEA, Mark’s primary activities are focused on supporting commercial sales & marketing functions to develop new market opportunities, customer training and product literature content.

Abstract

Continued growth and demand for energy storage solutions in hybrid applications, where mains grid power is not available, has given rise for the need for the development of advanced batteries. To this end a new range of Thin Plate Pure Lead (TPPL) batteries utilizing negative electrode containing Carbon has been developed by EnerSys® specifically for this application.
This paper will provide an overview of this development, highlighting the advantages and challenges of incorporating Carbon based technology within the lead acid battery design. EnerSys® development program has resulted realization of an advanced lead acid technology solution, with significant improvements in cyclic performance coupled with the ability to operate in controlled Partial State of Charge (PSoC) operation in off-grid hybrid applications. This advancement leads to reduced operation expenditure (OPEX) providing users with significant Total Cost of Ownership (TCO) benefits. These benefits shall be demonstrated by bench mark comparison to traditional battery technologies incorporated into turnkey energy storage solutions.
In addition to the performance and TCO benefits the EnerSys® full system solution provides additional benefits related to further optimization related to thermal management and security against theft.

back

Stefan Selig

Titel: Earthquake-resistant battery racks

Profiel

Born in 15.10.1965.
Mechanical Engineer (from 1991).
Examining Board for Technical Occupations “Chamber of Commerce Germany“.
Examiner for Technical Professions “Chamber of Commerce Germany“.
Alpha-passoni (from 1991) – Position: Technical Director.

back

Nurhan Rizqy Averous, M.Sc.

Titel: (nog niet bekend)

Profile

Nurhan Rizqy Averous is professor aan de RWTH Aachen University.

back

Peter van Duijsen

Titel: Terugkoppeling INTELEC 2018 Turijn

Profile

Dr. Ir. Peter van Duijsen has worked with computer simulation and power electronics for nearly 25 years. After receiving his Masters in Electrical Engineering, and working at the Technical University of Delft, he founded Simulation Research and developed the simulation program CASPOC. He received a PhD degree in 2003 in the field of Modeling and Simulation of Power Electronic Systems. Currently he heads the research and development department at Simulation Research. Since 2008 he is a guest lecturer at the Korean University of Technology and has a close cooperation with the Technical University of Delft regarding DC grids and storage. Dr van Duijsen co-authored several textbooks in the field of Power Electronics, Drives, Solar, Wind and eVehicles and is involved in the development of educational training hardware in the field of renewable energy.
Expertise
The expertise is in the area of modeling and simulation. At Simulation Research we developed the power electronics and electric drives simulation program Caspoc. For a free download visit it us www.caspoc.com.
Industry
Working at the University of Delft is merely a passion for working with electrical systems. Next to my responsibility of being the CEO at Simulation Research, I devote a little bit of my time to working in the DC Systems and Storage group.

back

Roberto Vaccaro

Title: VRLA AGM battery developments for harsh environmental applications

Profile

Born in 1987. Master’s degree in Product Innovation Engineering (2014, University of Padua) and Master (Project Management & Innovation, 2015, University of Padua).  Working at FIAMM Energy Technology since 2014 as R&D researcher, presently working in the product innovation team for industrial and automotive businesses and as Project Management Officer for R&D management tools development and KPI monitoring.

Abstract

The subject of the presentation is the development of a Telecom Batteries range, designed to operate at high temperature conditions, enabling a OPEX saving for Telecom companies thanks to reduced air conditioning usage. The significant improvement in battery life at higher service temperatures has been obtained beginning with small scale investigations, through full size battery testing till field test experience. Preliminary investigations were focused on the main technical features that control the temperatures resistance (materials improvement, design optimization..). Full size battery testing main accordingly to IEC specification and field tests allowed to validate the new design. The new developed range was introduced in our product portfolio in 2018.

back

Sander Mertens

Titel: Smart Multi Commodity Grids of netverzwaring?

Profiel

Sander Mertens begon zijn studie aan de Technische Hogeschool van Haarlem, studierichting Werktuigbouwkunde, waarna hij zich wilde verdiepen en koos voor een studie Technische Natuurkunde aan de TU Delft. Na een tijdje gewerkt te hebben in het bedrijfsleven is hij teruggekeerd naar de TU Delft om te promoveren bij Lucht en Ruimtevaart op windenergie in de gebouwde omgeving. Tijdens zijn promotietraject heeft hij de afdeling windenergie/bouwfysica opgezet bij het ingenieursbureau DHV. Daarna heeft hij Ingreenious opgericht om Internationaal advieswerk te doen in duurzame energie en werkte hij onder andere 9 jaar in zijn eigen bedrijf Windchallenge aan projecten in de duurzame energie. In augustus 2018 werd hij benoemd tot lector “Energy in Transition” aan De Haagse Hogeschool. 

back

 

 

 

 

 

 

 Copyright © INTELEC95 - All rights reserved