INTELEC95 Symposium 2019
dinsdag 16 april 2019
in het Ouwehands Dierenpark te Rhenen

Stichting INTELEC95 gaat nu al weer voor de zevende keer aan de slag met het organiseren van het succesvolle INTELEC95 Energiesymposium dat gehouden zal worden op dinsdag 16 april 2019. Het thema van het symposium is:

Energieopslag: onmisbaar voor een energietransitie

Voor de locatie is weer gekozen voor het Jungle Pavilion in het Ouwehands Dierenpark te Rhenen. Een vernieuwende dierentuin die als eerste in Nederland de populaire panda beren heeft en die we zeker zullen gaan bekijken.

Houd deze dag vrij en neem deel aan dit unieke symposium met inspirerende voordrachten door gerenommeerde sprekers vanuit de gebruikers, de industrie en de wetenschap.

Tijdens het symposium zal ook een terugkoppeling worden gepresenteerd over de belangrijkste ontwikkelingen en innovaties in het programma van de internationale INTELEC conferentie die in oktober dit jaar gehouden zal worden in Turijn.
IEEE INTELEC© (International Telecommunications Energy Conference) is een internationale organisatie die door het organiseren van conferenties en workshops die de talrijke ontwikkelingen en vernieuwingen van de moderne energietechniek op een internationaal niveau onder de aandacht brengt. Op deze wijze worden gebruikers, technici en managers van de telecommunicatieoperators, industrie en wetenschap elk jaar bij elkaar gebracht en wordt een verbreding van hun focus op deze technologie geboden.
Stichting INTELEC95 organiseert het jaarlijkse Energiesymposium met hetzelfde doel, maar dan op nationaal niveau.

Scope

Het symposium richt zich algemeen op de drie fundamentele werkvelden: vermogenselektronica, energieopslag en intelligente distributienetwerken (Smart Grids). Deze werkvelden vormen op hun beurt de basis waarop de continuïteit in de energievoorziening gegrondvest is.
Duurzaamheid en het vermogen om snel te kunnen herstellen na een calamiteit zijn daarbij belangrijke drijfveren.
De aandacht gaat vooral uit naar:

  • Opslag van energie (zoals batterijen en vliegwielen, die het hart vormen van de continuïteit binnen een stroomvoorziening),
  • Energieopwekking (zoals brandstofcellen, wind- en zonne-energie),
  • Energieconversie (zoals DC-DC converters, DC-AC converters),
  • Distributie van gelijkstroom en wisselstroom op hogere spanningsniveaus dan gebruikelijk, energievoorziening architecturen en de middelen die daarvoor worden toegepast.
  • Energienetwerk structuren en architecturen, met name Smart Grids,
  • Duurzaamheid, groene energie, energiemanagement.

Meer onderwerpen in brede zin die ook onder de scope van het symposium vallen zijn te vinden onder scope op de pagina over de Stichting.

Terugkoppeling INTELEC©

Tijdens het symposium zal een terugkoppeling worden gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen en innovaties die zijn gepresenteerd op de de veertigste INTELEC© Conferentie in Turijn.

Doelgroep

Het symposium is vooral van belang voor bedrijven en instituten die zich bezighouden met onderzoek, ontwikkeling, installatie, beheer en onderhoud van energievoorzieningsystemen van en voor het genoemde werkveld.

Sponsoren

Bedrijven kunnen zich op het evenement profileren en promoten door het symposium te sponsoren. Er zijn diverse mogelijkheden om het INTELEC95 Symposium 2018 te sponsoren. U kunt zich o.a. aanmelden als platina, gouden of zilveren sponsor.
Aan bedrijven die zich op het symposium willen profileren, wordt ook de mogelijkheid geven om een bedrijfspresentatie te geven.

Meer informatie over het sponsoren van het symposium vindt u op de pagina Sponsoring.

 

 

 

Sponsors

 

Partner of the INTELEC95 Foundation

 

 

Copyright © INTELEC95 - All rights reserved