INTELEC95 Symposium 2018

Al vijf jaar organiseert Stichting INTELEC95 inreressante symposia waarvan de laatste, de lustrumeditie in 2017 een ongekend succes was. Volgend jaar zal weer een symposium worden georganiseerd waarbij de stichting alles in het werk zal stellen om het succes van dit lustrum op zijn minst te evenaren.

Hou deze website in de gaten. Zodra de datum en de locatie bekend zijn zal het op deze website kenbaar gemaakt ook. Ook zullen wij een mailing uitsturen.

Scope van het symposium
Het symposium richt zich algemeen op de drie fundamentele werkvelden: vermogenselektronica, energieopslag en intelligente distributienetwerken. Deze werkvelden vormen op hun beurt de basis waarop de continuïteit in de energievoorziening voor de telecommunicatie en informatietechnologie gegrondvest is. Duurzaamheid en het vermogen om snel te kunnen herstellen na een calamiteit zijn daarbij belangrijke drijfveren.

Onderwerpen die ook binnen de scope van het symposium kunnen vallen is te vinden onder scope op de pagina over de Stichting.
Ter afsluiting organiseren wij een slotdebat waarin de deelnemers kunnen discussiëren over dit thema.

Terugkoppeling INTELEC©
Tijdens het symposium zal een terugkoppeling worden gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen en innovaties die zijn gepresenteerd op de de laatste IEEE International Telecommunications Energy Conference in Australië

Doelgroep
Het symposium is vooral van belang voor bedrijven en instituten die zich bezighouden met onderzoek, ontwikkeling, installatie, beheer en onderhoud van energievoorzieningsystemen van en voor het genoemde werkveld.

Sponsoren
Bedrijven kunnen zich op het evenement profileren en promoten door het symposium te sponsoren. Er zijn diverse mogelijkheden om het INTELEC95 Symposium 2018 te sponsoren. U kunt zich o.a. aanmelden als hoofdsponsor, standaard of kleine sponsor. Informatie over het sponsoren van het symposium zal later op deze website worden gepubliceerd..

Een commerciële bedrijfspresentatie houden
Het programma bestaat uit een plenaire sessie gevolgd door twee parallelle sessies. Een voor technisch inhoudelijke presentaties en een voor commerciële presentaties waar bedrijven zich kunnen profileren en hun producten kunnen promoten.
Er is ruimte voor een aantal commerciële bedrijfspresentaties van 25 minuten en er kunnen een of meerdere blokken van 25 minuten worden gereserveerd.

Direct informatie
Wilt u nu al meer informatie over het INTELEC95 Symposium 2018, het leveren van een bijdrage in de vorm van een voordracht of over de sponsormogelijkheden, neem dan direct contact met ons op.

Stichting INTELEC95
Kerkstraat 3
2851 BT Haastrecht
e-mail : ron.ottenhoff@planet.nl
telefoon: 06 57 74 98 03

Copyright © INTELEC95 - All rights reserved