INTELEC95 Symposium 2017
‘AC or DC: Who wins the battle!’


dinsdag 11 april 2017
in
Het Spoorwegmuseum te Utrecht

Na vier succesvolle symposia wordt op dinsdag 11 april 2017 het vijfde INTELEC95 Symposium georganiseerd. Een lustrum en dat mag een groot succes genoemd worden. En met recht, want tot op heden slaagde de organisatie er de afgelopen vier jaar steeds weer in een interessant programma neer te zetten.

Voor de locatie van dit lustrum is gekozen voor het stationsgebouw van het Het Spoorwegmuseum. Een locatie in de klassieke grandeur die past bij de sfeer die de Stichting INTELEC95 nastreeft.

Hou deze dag vrij en neem deel aan dit unieke symposium met inspirerende voordrachten van gerenommeerde sprekers vanuit de wetenschap, de industrie en gebruikers.

Scope
Het symposium richt zich algemeen op de drie fundamentele werkvelden: vermogenselektronica, energieopslag en intelligente distributienetwerken. Deze werkvelden vormen op hun beurt de basis waarop de continuïteit in de energievoorziening voor de telecommunicatie en informatietechnologie gegrondvest is. Duurzaamheid en het vermogen om snel te kunnen herstellen na een calamiteit zijn daarbij belangrijke drijfveren.
Speciale aandacht tijdens dit symposium gaat uit naar het thema:

"AC or DC: Who wins the battle!"

Ter afsluiting organiseren wij een slotdebat waarin de deelnemers kunnen discussiëren over dit thema.

Onderwerpen die ook binnen de scope van het symposium kunnen vallen is te vinden onder scope op de pagina over de Stichting.
Meer achtergronden over de strijd tussen AC en DC kunt u vinden door deze link te volgen.

Terugkoppeling INTELEC©
Tijdens het symposium zal een terugkoppeling worden gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen en innovaties die zijn gepresenteerd op de de laatste IEEE International Telecommunications Energy Conference in Austin

Doelgroep
Het symposium is vooral van belang voor bedrijven en instituten die zich bezighouden met onderzoek, ontwikkeling, installatie, beheer en onderhoud van energievoorzieningsystemen van en voor het genoemde werkveld.

Sponsoren
Bedrijven kunnen zich op het evenement profileren en promoten door het symposium te sponsoren. Er zijn diverse mogelijkheden om het INTELEC95 Symposium 2017 te sponsoren. U kunt zich o.a. aanmelden als hoofdsponsor, standaard of kleine sponsor. Meer informatie over het sponsoren van het symposium is te vinden op de pagina Sponsoring.

Een commerciële bedrijfspresentatie houden
Het programma bestaat uit een plenaire sessie gevolgd door twee parallelle sessies. Een voor technisch inhoudelijke presentaties en een voor commerciële presentaties waar bedrijven zich kunnen profileren en hun producten kunnen promoten.
Er is ruimte voor een aantal  commerciële bedrijfspresentaties van 30 minuten en er kunnen een of meerdere blokken van 30 minuten worden gereserveerd. Hiervoor kunt u contact opnemen met Ron Ottenhoff (ron.ottenhoff@planet.nl).

Direct informatie
Wilt u nu al meer informatie over het INTELEC95 Symposium 2016, het leveren van een bijdrage in de vorm van een voordracht of over de sponsormogelijkheden, neem dan direct contact met ons op.

Stichting INTELEC95
Kerkstraat 3
2851 BT Haastrecht
e-mail : info@intelec95.org
telefoon: 06 57 74 98 03

Copyright © INTELEC95 - All rights reserved